Sahip olduğunuz tek şey çekiçse, herşey size çivi görünür

Çin Atasözü
  ŞİRKET POLİTİKALARI VE PROSEDÜRLERİ
MADDE 1 – GİRİŞ

İşbu Politikalar ve Prosedürler (Politikalar ve Prosedürler), Bağımsız girişimci sözleşmesi (Bağımsız girişimci Online Başvuru Formu), Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve TTS INTERNATIONAL Marketing Planı; TTS İNTERNATİONAL Medikal Dış Ticaret LTD ŞTİ bundan böyle birlikte veya tek tek “ŞİRKET” olarak anılacaktır. Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine tüzel kişilik olarak 11.07.2019 tarihinde başlamıştır. Şirketin Türkiye dağıtım merkezi Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. no:23/302 Muratpaşa ANTALYA arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır.
Şirket, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış  ürünlerin satışı ve dağıtımı faaliyetini yürütmektedir.

MADDE 2 - BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ OLMA KOŞULLARI

2.1 Bağımsız girişimci: Şirkete elektronik ortam sayesinde kayıt olmuş ve ürün alarak iş yapma hakkına sahip olmuş katılımcılara verilen isimdir.
2.2 Eğer bir gerçek kişi iseniz, bulunduğunuz ülkenin vatandaşı olmanız ve ikamet ettiğiniz yerde geçerli kanunlara göre reşit olmanız gerekmektedir.
2.3 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz ülkenin kanunlarına göre kurulmuş ve tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir. Kanunlar buna müsaade ediyorsa kişinin,  şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur.
Kişinin; doğru, tam ve düzgün şekilde doldurulmuş bir Girişimcilik Başvuru Formunu doldurması zorunludur ve girişimci ürün siparişi vermenin, başka bir girişimci üye yapmanın veya Prim ödemesi almanın işbu sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.
Bağımsız girişimcilik, şirket tarafından bağımsız girişimcilik onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında aynı anda temsilci, bağımsız girişimcilik, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu bağımsız girişimcilik ’den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet bağımsız girişimcilik TTS INTERNATIONAL dışındaki ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu bağımsız girişimciliğin şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile fesih edilecektir.
2.4 Bağımsız girişimci; yalan beyan, aldatıcı reklam, hayalperest gelirleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer bağımsız girişimcilere zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin kendilerinin bağımsız girişimcilere uyarı yapmaksızın fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler. Bağımsız girişimci, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir.
2.5 Bir bağımsız girişimci kendisini TTS İNTERNATİONAL bağımsız girişimci olarak tanımlayabilecek olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu kullanabilecektir. Bağımsız girişimci hiçbir şekilde kendilerinin bağımsız girişimcilikleri dışında şirketin bayisi/vasisi veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklâmlarında şirket adını kullanamazlar. Bir bağımsız girişimci TTS İNTERNATİONAL bağımsız girişimcisi olarak bir çalışan veya aracı veya ortak veya yasal temsilci veya imtiyaz sahibi olmadığını; bu doğrultuda, herhangi bir borç, masraf, yükümlülük veya TTS İNTERNATİONAL adına, TTS İNTERNATİONAL için veya TTS İNTERNATİONAL ismiyle cari hesap açma yetkisi olmadığını ve bu nedenle de TTS İNTERNATİONAL aleyhine borç, yükümlülük veya cari hesaba sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bir başka bağımsız girişimci tarafından çağırılarak tanıtım yapılmış veya bağımsız girişimci olmuş kişilere bağımsız girişimcilik teklifi yapmak yasaktır
2.6 Kişi şirketin bağımsız girişimcisi olmak için “Online Bağımsız Girişimcilik Başvuru Formunu” doldurmalıdır. Bu formun şirket tarafından onaylanması ve bağımsız girişimcinin ilk ürün alımını gerçekleştirmesi üzerine şirket bu kişiye şirket ilkelerinde ayrıntılı olarak belirtilen şartlarda ürün satmayı ve bağımsız girişimcinin hakedişlerini ödemeyi, bağımsız girişimcinin şirket ile yapmış olduğu anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile kabul eder.
2.6.1 Şirkete kayıtlı bağımsız girişimci sponsorunu değiştirmek amacıyla 1. derecedeki veya yakın akrabalarını başka bağımsız girişimcinin sponsorluğunda kaydetmesi, şirket bağımsız girişimcisinin ortaklarının hisse devir yaparak kendi adlarına başka sponsorun altına bağımsız girişimci olarak kaydedilmesi veya kötü niyetli başka alternatif yollara sapması yasaktır. Bu durum tespit edildiği zaman TTS INTERNATIONAL söz konusu yeni kaydedilen bağımsız girişimcinin tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorunun altına kayıt altına alma, bağımsız girişimciliğini dondurma, fesih etme hakkını saklı tutar. Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, ticari faaliyetle uğraşan bir bağımsız girişimcilik önceden mevcut ve farklı bir sponsora bağlı olan bir bağımsız girişimcilikte pay satın alması veya bu bağımsız girişimcilikle birleşmesi yasaktır. Bir bağımsız girişimcilik aile üyelerinin adına veya akrabası olmayan bir kişinin adına başka bir bağımsız girişimcilik kuramaz veya hali hazırda veya gelecekte, bir aile üyesinin veya akrabası olmayan bir kişinin adına kurulmuş bir bağımsız girişimcilikte mülkiyet payına sahip olamaz veya böyle bir pay satın alamaz.
2.6.2 TTS İnternational yazılı izni ve muvafakati olmadan, bu sözleşmeden veya TTS İnternational bağımsız girişimciliğinden doğan haklar devredilemez, bu haklara bir başkası ortak edilemez. Yazılı izin alınmadan yapılan bir devir işlemi geçersiz olduğu gibi, TTS İnternational nezdinde herhangi bir anlam ifade etmez. Diğer yandan yazılı izin alınmadan yapılan bu kabil işlem, TTS İnternational bağımsız girişimciliğine koşulsuz feshetme hakkı verir. Bu durumda bağımsız girişimci, bu sözleşmeden veya TTS İnternational bağımsız girişimciliğinden doğan (ürün satma, bonus veya komisyon elde etme veya alt sıra organizasyonu hakları vb.) tüm haklarını kaybeder. Bunlarla ilgili olarak TTS İNTERNATİONAL’dan  herhangi bir talepte bulunamaz.Bağımsız girişimci eğer anlaşmanın hükümlerine uymayı başaramazsa, TTS INTERNATIONAL’ın, kendi takdirine bağlı olarak, bağımsız girişimciliğini sonlandırabileceğini ve tüm haklarını kaybedeceğini, alt sıra organizasyonunun tamamının veya bir bölümünün kaybıyla sınırlı olmamak kaydıyla disiplin eylemi uygulayabileceğini bilir, kabul, beyan ve taahhüt eder
TTS İnternational bağımsız girişimcisi bu sözleşme ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası durumundaki “TTS İnternational Politika ve Prosedürleri” ile “TTS İnternational Pazarlama ve Ödeme Planına uymaması durumunda herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda bağımsız girişimci bu sözleşmeden veya TTS İNTERNATİONAL bağımsız girişimciliğinden doğan (ürün satma, bonus veya komisyon satışlarının tamamlanıp tamamlanmamasına bakılmaksızın)  bonus veya komisyon elde etme veya alt sıra pazarlama organizasyonu hakları, TTS İNTERNATİONAL pazarlama ve ödeme planı çerçevesindeki ödeme hakları vb.) tüm haklarını kaybeder. Bunlarla ilgili olarak TTS İNTERNATİONAL ’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
2.6.3 Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1.derece aile birliği bulunan bireyler, aile içinde sisteme ilk dâhil olan bireyin üst sponsorluğu altında, birinci derece aile bireyinin sponsorluğunda işi yapabilir. Aksi durumların tespiti halinde şirket, durumu düzeltmek adına, söz konusu hesaplar için her türlü kararı alma yetki ve hakkına sahiptir.
2.6.4 Şirket, çapraz sponsorluğu kesinlikle yasaklamaktadır. Bir bağımsız girişimcilik başka bir bağımsız girişimciyi farklı bir sponsora geçmesi için teşvik edemez, akıl karıştırıcı tekliflerde bulunamaz veya bu amaçla ona başka bir firmada çalışmayı teşvik ve teklif edemez, odak noktasını bozamaz.
2.6.5 Bağımsız girişimcilik statüsünü aynı sponsora bağlı bir gerçek kişi bağımsız girişimciliğinden şirket bağımsız girişimciliğine dönüştürmek isteyen bir bağımsız girişimci, bu değişikliği, değiştirilmiş bağımsız girişimcilik bilgilerini TTS INTERNATIONAL İşlem Departmanına göndermek ve istendiği takdirde, bağımsız girişimcilik başvurusunun değiştirilmiş halini Şirket Kuruluş Bildirim Formunun bir kopyası ile birlikte söz konusu departmana sunmak suretiyle ilgili kanunlara uygun olarak herhangi bir anda yapabilir.
2.6.6 Bağımsız girişimcinin, ileride ölmesi halinde miras bırakacağı mirasçılarını kendine ait backoffice de beyan etmekle yükümlüdür. Bağımsız girişimci mirasçısı, yapılması istenen değişikliğin kanıtları olarak ölüm ilmühaberinin ve onaylatılmış vasiyetnamenin birer kopyasını TTS INTERNATIONAL İşlem Departmanına sunmak zorundadır. Bu kopyalar, TTS INTERNATIONAL İşlem Departmanına normal postayla orijinalleri ulaştırılmalıdır.
Bağımsız girişimci gerçek kişinin backoffice ‘inde mirasçı göstermemesi ve mirasçı bırakmadan ölümü halinde şirket kendisine sunulacak mahkeme kararlarına göre işlem yapacaktır.
Bağımsız girişimci şirketin tasfiyeye girmesi halinde o şirketin bağımsız girişimciliği şirketin tek gerçek kişisi üzerinden devam eder.
2.6.7 Bağımsız girişimciliğin başka bir kişiye veya kuruluşa devretme, elden çıkarma, satma veya temlik etme söz konusu değildir.
2.6.8 Bağımsız girişimci, bir kişinin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın o kişiyi bağımsız girişimci olarak kaydetmesi yasaktır. Şirketin kanunlar veya işbu sözleşme dolayısıyla sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak üzere, bir bağımsız girişimcilik; Şirketin istediği veya ihtiyaç duyduğu belgeleri vermez ise; ya da şirkete asılsız veya yanlış bilgiler verirse veya asılsız veya yanlış bilgileri düzeltmez ise; ya da  işbu Politika ve Prosedürlerin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, şirket bir bağımsız girişimcilik başvurusunu reddedebilir, bir başvurunun baştan geçersiz olduğunu açıklayabilir veya aktif bir bağımsız girişimcilik dahi olsa bağımsız girişimcilik feshini başlatabilir.
2.6.9 Bir Bağımsız girişimcilik, işbu sözleşmenin süresi boyunca ve bu sürenin bitimini izleyen 1 (bir) yıl boyunca, işbu sözleşmede açıkça izin verilmedikçe veya şirketin yazılı iznini önceden aldığı durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak:  herhangi bir bağımsız girişimciliğe; başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketinin planına katılması veya başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama faaliyeti kapsamında ürün satması veya bu faaliyette yer alması için çağrı yapmayacak veya çağrı yapma girişiminde bulunmayacaktır. Bir şirket çalışanını ve bağımsız girişimci şirketteki işinden ayrılmaya veya şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır. Şirketin bağımsız girişimci olan ya da şirketle başka bir sözleşme yapmış olan herhangi bir kişiyi farklı bir sponsorluğun idaresi altında işe almak veya tutmak niyetiyle, bu kişiyi şirketle yaptığı yazılı bir sözleşmeyi feshetmeye veya şirketle olan ilişkisini sonlandırmaya ya da şirketin bir bağımsız girişimci olarak daha az aktif olmaya teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır.Bu durumlarda sözleşme askıya alınabilir veya feshedilebilir. Askıya alınan hesaplarda askıda kalma süresinde hakedişler olmamaktadır.
2.6.10 Uygunsuz bağımsız girişimcilik kaydı gerçekleştirme ve sonuçları;
Aşağıdaki şekillerde bağımsız girişimcilik kaydı gerçekleştirmek kesinlikle yasaktır.
- Hali hazırda başka bir kolda yada başka bir sponsor altında üyeliği bulunan bir kişinin kaydını ikinci kez gerçekleştirmek.
- Hali hazırda eşiyle ortak bağımsız girişimcilik sahip olan bir kişinin farklı bir gruba katılması için tekrar kaydını gerçekleştirmek.
- Bir kişinin bilgisi dâhilinde olmadan kaydını gerçekleştirmek
2.6.11 Bağımsız girişimcilerin TTS INTERNATIONAL’a herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi vermesi kesinlikle yasaktır. Bağımsız girişimciler TTS INTERNATIONAL’a üyelik bilgilerinin doğruluğunu etkileyecek her türlü değişikliği bildirmek zorundadır. TTS INTERNATIONAL bir bağımsız girişimcinin yanlış ya da eksik bilgi verdiğini tespit ettiğinde, söz konusu bağımsız girişimci üyeliğini feshetme hakkını saklı tutar.
Uygunsuz  bağımsız girişimci kaydı girildiğinin tespit edilmesi durumunda kaydı gerçekleştiren kişinin bağımsız girişimciliği derhal feshedilecek ve fesih halinde uygunsuz şekilde kayıt edilen bağımsız girişimciler asıl sponsorlarının hattına transfer edilecektir. Burada yer alan yükümlülükler Bağımsız girişimci başvurusunun, işbu sözleşmenin ve şirket ve bağımsız girişimci arasındaki diğer bir sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 3 - ÖDEMELER

3.1 Şirket bağımsız girişimcilerine sunmuş olduğu e-cüzdan sistemi üzerinden ilk ödemesini
gerçekleştirir. Bağımsız girişimci e-cüzdanında var olan gerçekleştirmiş olduğu cirosal ve puansal
hareketlerin durumlarına göre hak ettiği kazancını ödeme olarak almak istediğinde öncelikle
hesap sahibinin adı ve soyadı ile aynı TC Numaralı kişiye ait bir banka hesabını ödeme için
şirketle paylaşmak durumundadır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme
yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin her ödeme talebine istinaden noter onayı olması durumunda şirket hesap sahibinin haricinde şirkette bağımsız girişimci olmayan birinci derece yakınına şartı ile bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir ödeme yapmayacağını peşinen beyan eder.
Şirketten bağımsız girişimcilerin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün
temsilcileri vergi mükellefi değiller ise %20- Stopaj vergisi komisyonlarından kesilerek onlar
adına devlete ödenecek olup, kalan tutar bağımsız girişimcinin banka hesabına havale / EFT
olarak ödenecektir. Örnek olarak 1.000,00- EUR ödeme talep eden bağımsız girişimci %20- oran
olan 200- Euro’nun komisyonundan kesilerek devlete, kalan tutarın da 800- Euro’nun şeklinde
kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.
Şirketten bağımsız girişimcilerin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün
temsilciler vergi mükellefi olmaları durumunda şirkete %8- KDV dâhil edilerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket muhasebe departmanına Türk Ticaret Kanunu hükümleri Kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir. Örnek olarak 1.000,00- EUR ödeme talep eden bağımsız girişimci KDV dahil 1.080,00- EUR tutarında fatura kesmek durumundadır. Bu faturanın aslını  ödeme gününden önce şirkete ulaştırmak zorundadır. Şirket vergi mükellefi bağımsız girişimcilerin vergi beyannamelerinin aylık olarak şirkete beyan edilmesini zorunlu tutmaktadır. Vergi beyannamesini göndermeyen vergi mükellefi bağımsız girişimcilerine ödeme yapılmayacaktır. Şirket vergi borcu olan bağımsız girişimcilerin ödemelerini bağımsız girişimcinin vergi dairesine vergi borcuna istinaden ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.
3.2 Gerekli görüldüğü durumda şirket bağımsız girişimcilerini de korumak adına ödemeyi
gerçekleştirme veya gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.
Şirketin ödeme günü her hafta cuma günüdür. Ödeme talep etme son günü sistem
üzerinden her hafta Pazartesi günü saat 23.59 ‘a kadardır. Bu saat ve tarihten sonra gelen ödeme talepleri bir sonraki ödeme döneminde şirket tarafından ödenecektir. Ödeme talep eden bağımsız girişimcilerin ödeme tutarlarının gerekli incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme talebi yaptığı haftadan bir sonraki haftanın cuma günü Havale / EFT olarak bağımsız girişimcilerin banka hesabına yatırılacaktır. Yani örnek olarak 1. Hafta Pazartesi günü saat 23:59’a kadar sistem üzerinden ödeme talebi yapan bağımsız girişimci ödemesini 2. Hafta Cuma günü banka hesabına havale/ EFT olarak alacaktır.
3.3 E-cüzdan rakamları üzerinde 22- EUR Euro’nun altındaki rakamların şirketten ödeme olarak
talep edilmesi yasaktır. 22- EUR Euro’nun üzerindeki rakamlar şirket tarafından ödeme talep
eden bağımsız girişimcilerine ilgili vergileri düşülerek ödenecektir. Hiç alışveriş yapmamış bir kişi Backoffice sisteminde e-cüzdan bakiyelerini nakit olarak talep edemezler. Fakat bu durum, backoffice e-cüzdanlarında bulunan tutarları sistem içerisinde kullanmalarına engel teşkil etmemektedir.
Türkiye dışı bağımsız girişimcilerin ödemeleri de yine aynı usul ve kaidelere göre yapılacak
olup ilgili ülkelerin vergi usullerine göre vergilendirilmesi yapılacaktır. Eğer o ülkede şirketin ofisi yok ve sadece internet üzerinden şirketin onlara tahsis ettiği imkanları kullanarak ürün temsilcisi ticari faaliyetlerini yürütüyor ise Türkiye vergi kanunlarına tabii olacağını kabul ve beyan eder.
3.4 Hüküm ve Koşullar’a" dahil edilmiş ve bu Hüküm ve Koşulların bir parçası olan
TTS İNTERNATİONAL Politika Ve Prosedürlerini ve TTS İNTERNATİONAL Pazarlama ve Marketing  Planı’nı dikkatlice okudum ve bunlara uymayı kabul ettim. İyi hal içinde olacağımı ve TTS İNTERNATİONAL ’dan herhangi bir hak elde etmeye uygun olmak için bu metinlerdeki herhangi bir hükmü ihlal etmemem gerektiğini anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Bu Hüküm ve Koşulların, TTS İNTERNATİONAL Politika ve Prosedürlerinin veya “TTS İNTERNATİONAL Pazarlama ve Marketing Planı’nın dönem dönem değiştirilebileceğini, yapılan değişiklerin beni de etkileyeceğini, bana da uygulanacağını anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum. Yapılan değişikliklerin TTS İNTERNATİONAL materyallerinde yayınlanmasıyla (web sitesinde ilan edilmesi veya duyurular gönderilmesiyle) değişiklikten haberdar olduğumun kabul edileceğini, bu değişiklikten sonra bağımsız girişimciliğe devam edilmesinin veya lehime doğacak hakları ve bu metinleri ve yapılacak değişiklikleri kabul etmem anlamına geleceğini, anlıyorum, biliyorum, kabul beyan ve taahhüt ediyorum.
Bu anlaşma kayıt tarihinden itibaren başlar ve taraflardan herhangi biri iptal edinceye kadar devam eder. Eğer herhangi bir sebeple işbirliği iptal edilir veya sonlandırılırsa, bir bağımsız girişimci olarak tüm haklarımı kaybedeceğimi anlıyorum. TTS İNTERNATİONAL, yazılı olarak önceden ihbar etmek/bildirmek koşulu ile herhangi bir sebep bildirmeden tüm bağımsız girişimci anlaşmalarını sonlandırma hakkını saklı tutar.

MADDE 4 - KOMİSYON ÖDEME SÜRESİ

4.1 Bağımsız girişimci tüm hak edişleri sahip olduğu kıdeme göre ayrıca ttsstar.com web sitesinde güncel hali anlık olarak takip edilebilen TTS INTERNATIONAL Marketing Planı’na göre hesaplanır. Bir bağımsız girişimci komisyon, primler, iş raporları veya masraflar ile ilgili herhangi bir hata yapıldığını düşünüyorsa bunu, iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak şirkete bildirmek zorundadır. Şirket iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bildirilmeyen bir hatadan, eksiklikten veya sorundan sorumlu olmayacaktır.
4.2 Şirket hiçbir durumda bağımsız girişimci Komisyonunu/Primleri boşanan eşler arasında veya kapatılan şirketlerin ortakları arasında paylaştırmayacaktır. Bağımsız girişimciliğin bir tarafa veya diğerine verilmesine taraflar veya mahkeme karar verebilecektir. Bağımsız girişimcilik kesinlikle bölünemez.
4.3 Sürmekte olan bir boşanma davası veya malların paylaşılması görüşmeleri sırasında şirket ,bu işlemden önce olduğu gibi, ödemeleri (ismi ilk olarak) kayıt edilmiş bulunan bağımsız girişimci yapmaya devam edecektir.

MADDE 5 - AHLAK KURALLARI

5.1 Bağımsız girişimciler, yürüttükleri faaliyetle ilgili tüm ulusal ve yerel kanunlara riayet edecekler ve hiçbir kanunsuz veya yasak ticari uygulamada veya etkinlikte bulunmayacaklardır. Bağımsız girişimci faaliyetini müşterileri karşısında en yüksek dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk standartlarını yansıtan bir şekilde yürütecektir.
5.2 Bağımsız girişimci iş ahlakına aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi şirketçe yasaklanmıştır. Şirket ahlaka aykırı bir davranış bariz olarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Kişilerin odak noktasını bozmak, TTS International çatısı altında bağımsız girişimcilere farklı Network Marketing firmaları yatırımını sunmak , kişilerin odağını bozmak ve akıl karıştırıcı cümleler kurmak ve buna benzer durumlarda Şirket, bağımsız girişimcinin birtakım faaliyetlerinin iş ahlakına aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırılığın olduğu yönünde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar; bu işlem bağımsız girişimciliği askıya almayı veya bağımsız girişimcilik feshini kapsayabilir.
Askıya alınan hesaplarda askıda kalma süresinde hakedişler olmamaktadır.

5.3 Şirket, ahlak dışı kabul edilen faaliyet ve davranışlar olarak aşağıdaki örnekleri vermektedir.Bu sayılan örnekler bütün durumları kapsayan/münhasır bir liste olarak düşünülmemelidir:
 • Ürünün bir perakende mağazasında geliştirilmesi, tanıtılması veya satılması;
 • Ürünün, bu ürünü bir perakende mağazasında tanıtmak veya satmak amacıyla, başka bir kişi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edilmesi;
 • Çapraz sponsorluk veya çapraz istihdam;
 • Başka bir kişinin kredi kartının izinsiz kullanılması,
 • Ürünlerin yararı hakkında yanlış beyanda bulunulması veya bu yararın abartılması;
 • Abartılı, yanıltıcı veya asılsız gelir beyanlarında bulunulması veya TTS INTERNATIONAL Ücret Planının kasıtlı olarak yanlış anlatılması;
 • Aldatıcı veya kanunsuz ticari uygulamalarda bulunulması veya diğer yasak veya kanunsuz faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Şirketin ismini ve logosunu taşıyan ilanların veya özel satış materyallerinin, yayınlanmadan önce, onaya sunulmaması;
 • Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın şirketin isminin, görüntüsünün veya logosunun veya diğer her türlü fikri mülkiyet hakkının tescili için resmi makamlara başvuru yapılması, basılı veya elektronik ortamda kullanılması veya yanlış (kötüye) kullanılması;
 • Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın şirketin logosunun veya markasının herhangi bir sponsorluk veya istihdam ilanında veya finansman faaliyetinde kullanılması veya yanlış kullanılması;
 • Şirketin ticaret unvanının yanlış (kötüye) kullanılması;
 • Şirket literatürünün ve dokümanlarının izinsiz olarak çoğaltılması;
 • Şirket Politika ve Prosedürlerinin herhangi bir ihlali;
 • Açıkça yasaklanmış olan bir şeyi dolaylı olarak yapmak, gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla, kasten işbu sözleşmenin boşluklarından yararlanılması;
 • Şirket, diğer bağımsız girişimciler, şirketin ürünleri, TTS INTERNATIONAL Marketing Planı ya da şirketin yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri veya çalışanları hakkında küçültücü sözler sarf edilmesi;
 • Şirketin ürünlerinin ve/veya TTS INTERNATIONAL Marketing Planının herhangi bir düzenleyici merci tarafından gözden geçirilmiş, uygun bulunmuş veya onaylanmış olduğunun beyan veya ima edilmesi ve TTS INTERNATIONAL ismi hiçbir şekilde, şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında görünmeyecektir.
5.4 Bağımsız girişimciler satış/alım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde ürünleri veya TTS INTERNATIONAL bağımsız girişimciliklerini satamaz, satışa çıkaramaz veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir bağımsız girişimci bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.
5.5 Bağımsız girişimcilerin diğer Bağımsız girişimcilere ya da Bağımsız girişimci adaylarına yönelik olarak TTS INTERNATIONAL Marketing Planı kullanılarak belli hedeflerin tutturulması halinde TTS INTERNATIONAL Marketing Planında ve şirketin taahhütleri içinde yer alan veya almayan yurtiçi - yurtdışı gezileri, eğitim programları ve kampları, nakit para, araba ve benzeri taşınır taşınmaz mallar gibi promosyonlar organize etmesi, bu gibi taahhütler vermesi her halükarda kesin olarak yasaklanmıştır. Şirketin böyle bir durumu tespit etmesi halinde bunu yapan bağımsız girişimcinin sözleşmesini derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve/veya diğer uygun tedbirleri alma hakkı saklıdır

MADDE 6 – SPONSORLUK
6.1 Bağımsız girişimci, muhtemel adaylara Şirkette iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir. Bağımsız girişimcinin şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve girişimciliğin feshiyle sonuçlanabilir.
6.2 Bazen, bir veya daha çok kişi aynı muhtemel adayla irtibat kurabilir, bu sponsorluk hakları konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir bağımsız girişimci kendi sponsorunu seçme hakkına sahiptir. Şirket bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayacaktır ve ilk kayıt olduğu bağımsız girişimciyi sponsor olarak tanıyacaktır
6.3 Takıma Yerleştirme: Bir bağımsız girişimci yeni bağımsız girişimcilerin sponsorluğunu yapmak ve onları kendi takımına yerleştirmek suretiyle bir satış takımı kurar. Herhangi bir bağımsız girişimcinin sponsoru bağımsız girişimciyi kendi takımına yerleştirmekten sorumludur. Yeni bağımsız girişimci, sponsor bağımsız girişimci tarafından yerleştirilmesinden sonra, Şirketçe onaylanan durumlar haricinde, takım içindeki başka bir yere aktarılamaz.
6.4 Bir bağımsız girişimci Şirketin işbu politikaya uymadığına dair yalan beyanda bulunduğu takdirde Şirket kendi takdirine bağlı olarak, bağımsız girişimciliğin yalan beyanı nedeniyle bağımsız girişimcilik feshini başlatabilir.
6.5 Bağımsız girişimciyi yerleştirmede bir hata yapılması halinde, herhangi bir yer değişikliği söz konusu değildir
6.6 Şirket Sponsorların değiştirilmesine izin vermemektedir. Sponsor Girişimci etkinliğine son verdiği takdirde o sponsorluk devredilmez ve birikimli olarak Üst Seviyedeki Sponsora aktarılmaz. Başka bir ifadeyle, A B’nin sponsorluğunu ve B de C’nin sponsorluğunu yapıyorsa, ve daha sonra B etkinliğine son vermiş ise C’nin sponsorluğu A’ya intikal etmez. Aynı şekilde, B faaliyetine son verdiği takdirde C üste yükselerek B’nin pozisyonuna geçmez.
6.7 Şirket, herhangi bir şekilde çapraz sponsorluk veya çapraz aday kaydetme eylemine karışan bir bağımsız girişimcinin feshini kendi takdirine bağlı olarak başlatabilir ve bağımsız girişimci, Şirketin bu işlemi devam ettirmek amacıyla hukuki görüş isteyebileceğini de kabul etmektedir.
6.8 Sponsor, takım arkadaşlarının ticari hareketlerini engelleyecek maddi manevi ahlaka aykırı olarak herhangi bir söz, davranış, tavır, yalan beyan, asılsız vaad verme, takım arkadaşları ile ilgilenmemek vb. durumları sergileyemez.Aksi durumda TTS İNERNATİONAL karar verme hakkına sahiptir.

MADDE 7 - ÜRÜN DEĞİŞİM VE İADE POLİTİKASI

7.1 Ürün İadesi: Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir bağımsız girişimci ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. Bağımsız girişimci, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (ondört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; TTS INTERNATIONAL’a net orijinal maliyetinin %100’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (kargo ücreti, primler,sanalpos ve aracı kurum komisyonları,vergiler veya Bağımsız girişimciye ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Bir bağımsız girişimci siparişinin %100’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde şirket o kişinin bağımsız girişimciliğini  feshetme hakkına sahiptir. Her halükarda şirket ödeme iadesini yapmadan önce, ürün iadesi için ve ayrıca ve tüm kullanılmış ürün ve hasarlı ürünlerin gönderimi için ödenen kargo ücretinin bedelini keser.
Şirket ürünlerin, özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce bağımsız girişimciye açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.
7.2 Aynı marka yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm bağımsız girişimciler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:
 • Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen bağımsız girişimciye para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.
 • Ürün değişimi yapmak isteyen bağımsız girişimci veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde şirketin müşteri hizmetleri departmanını arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Değişim yapmak isteyen bağımsız girişimci değişim sürecindeki kargo ücretlerini ödemeyi kabul ve beyan eder.
Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde bağımsız girişimci ancak teslimat emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.
 • Bağımsız girişimci ya da müşteri Şirkete gönderdiği bir yazıda/yazının yanında aşağıdakileri açıklamak ve yollamak zorundadır: (1) Değişim nedeni, (2) Şirketin bağımsız girişimci  tarafından eksiksiz doldurulması gereken iade dilekçesi ve (3) TTS INTERNATIONAL tarafından ilk düzenlenen faturanın tüm asıllarını.(4) İddiasını destekleyici fotoğraf, teslim tutanağı ve diğer belgeler
 • Bağımsız girişimci kargo ücretini şirkete peşin ödemek zorundadır. Şirket alıcı taraf ödemeli paketleri kabul etmemektedir.  
7.3 Şirket 14 günlük bekleme süresinden sonra bağımsız girişimcinin satın aldığı satışa yardımcı malzemeler, promosyon malzemeleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır.Zira bu kalemlerin satın alınması mecburi olmayıp TTS İNTERNATİONAL’ın takdirine bırakılmıştır. Şirketin değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.
6.4 Bağımsız girişimciler kendi ekiplerindeki bağımsız girişimciler tarafından iade edilen ürün için ödenen komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.
7.5 Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da şirketin aynı siparişin bedelini aldığı kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.
7.6 Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir bağımsız girişimci hakkında şirket tarafından derhal bağımsız girişimciliğin feshi başlatılacaktır.
Yukarıda açıklanan ürün değişim ve iade politikası sadece şirketle ilgili ürünler için geçerlidir.
7.7 Bağımsız girişimci teslimat anında hazır olmaktan sorumludur. Ürün, bağımsız girişimcinin ürün teslim edildiği anda hazır olmaması nedeniyle ya da bağımsız girişimcinin geçerli bir teslimat adresi vermemesi nedeniyle şirkete iade edildiği takdirde o siparişi geri göndermek için bağımsız girişimciden geri gönderme ücreti alınacaktır. Kargo ücretini bağımsız girişimci öder. Aksi halde sipariş iptal edilmiş kabul edilir ve kargo ücreti sipariş iade tutarından kesilir
7.8 Eksik Siparişler: Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak bağımsız girişimcinin sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde bağımsız girişimci kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir.

MADDE 8 - ÜRÜNLER, PERAKENDE SATIŞLAR VE ÜRÜNLERE AİT TALEPLER

8.1 Şirket ürünlerin perakende ve bağımsız girişimcilik fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde; üretim maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen değiştirmeden önce bağımsız girişimcilere duyuru yapacaktır. Bu duyuru ttsstar.com adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır.
8.2 Bağımsız girişimci şirketin ürünlerinden herhangi birini, bu ürünü ülke içinde satmak veya başka ülkelere ihraç etmek amacıyla yeniden ambalajlayamaz veya yeniden etiketleyemez.
8.3 Bağımsız girişimci, söz konusu iddialar şirket tarafından önceden onaylamadıkça ve/veya internet sitesinde yayınlanmadıkça, şirketin ürünleriyle ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir iddia ileri süremez. Bütün iddiaların makul olgusal dayanağı olmalıdır ve bütün iddialar, TTS INTERNATIONAL’ın güncel pazarlama yayınlarında veya TTS INTERNATIONAL’ın güncel ürün etiketlerinde yer alan iddialar ve beyanlar ile tutarlı olmalıdır.
8.4 Bağımsız girişimci ilgili ürün konusunda sadece TTS INTERNATIONAL’ın etiketlerinde ve pazarlama materyallerinde belirtilen yapı/işlev iddialarını ileri sürebilirler. Bir yapı/işlev iddiası ürünün, hâlihazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa “yardımcı olabileceği” veya onu “destekleyebileceği” biçimindeki bir iddiadır. Tıbbi iddialarda bulunulması özellikle ürünlerin her derde deva olduğu her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılması kesinlikle yasaktır.
8.5 Şirket aşağıdaki hususları beyan veya ima etmemektedir:
 • Herhangi bir ürünün amacı bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemektir; 
 • Herhangi bir katkı maddesi veya katkı maddelerinden oluşan bir birleşim tıbben bilinen ve kabul edilen sonuçların dışında sonuçlar doğuracaktır.
Kullanıcı görüşleri dâhil olmak üzere tüm yapı/işlev iddiaları için, iddiaların yer aldığı her sayfada iddiaların yanına konulmuş aşağıdaki yasal uyarı olmalıdır: “Bu açıklamalar Türkiye’deki bir idari merci tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünle herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek amacı güdülmemektedir.”
8.6 Bağımsız girişimciler perakende satış fiyatı dışında satış yapamazlar. Aksi takdirde şirket bağımsız girişimcinin hesabını dondurma ve feshetme hakkını saklı tutar.
8.7 Her ülke faaliyetle ilgili kendi standart kural ve prosedürlerine sahiptir. Bağımsız girişimciler bulundukları ve/veya iş yaptıkları ülkede yasal faaliyette bulunmak için saptanan kurallara riayet etmek zorundadır.
8.8 Bağımsız girişimcinin “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği” ve “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” hükümlerinin “Tüketici” olarak tanımladığı bir kişiye kendi işyeri dışında herhangi bir ürün satışı yapması ve bağımsız girişimci söz konusu yönetmelik ve kanunun gerekliliklerini yerine getirmemesi halinde ve bundan dolayı şirket’in tüketici’yi tazmin etmesi veya idari para cezası ve benzeri yaptırımlarla karşı karşıya kalması durumunda şirketin bağımsız girişimciye rücu etme ve ödenen herhangi bir bedeli bağımsız girişimcinin şirketteki ödenmemiş alacaklarından mahsup etme hakkı saklıdır.

MADDE 9 - REKLAM VE TANITIM 

9.1 Şirket bağımsız girişimcilerin işlerini genişletmek üzere kullanabilecekleri uygun bir yöntem olarak reklam ve tanıtımı teşvik etmektedir. Ancak, ahlaka uygun bir pazarlama çalışması yürütmek için kesin kurallar gereklidir. Bu bakımdan söz konusu kurallar şirket ve bağımsız girişimcileri arasındaki işbu sözleşmenin parçasıdır. Girişimciler bağımsız yüklenicilerdir ve şirketin, onun iştiraklerinin veya bağlı ortaklıklarının personeli değillerdir ve kendilerini bu şekilde tanıtamazlar. Ayrıca bir girişimci, kendisinin veya yeni bir girişimci şirket tarafından işe alınacağını hiçbir surette beyan edemez veya başka türlü ima edemez.
9.2 Şirketçe onaylanmış sesli kayıtlarda ve telefon mesajı kayıtlarında, mesajın başında , girişimciler bağımsız girişimci olarak tanıtılmak zorundadır.
9.3 Şirket Ünvanları, Ticari Markalar ve Logolar:  TTS INTERNATIONAL, şirket ünvanları veya bu ünvanlara benzeyen isimler, ticari markalar ve/veya logolar şirketin özel malıdır ve şirketin yazılı onayı önceden alınmaksızın literatürün çoğaltılması dahil olmak üzere hiçbir şekilde veya hiçbir ilanda kullanılamaz. Onaylanmış bir ilanda bağımsız girişimci TTS INTERNATIONAL’ın “Bağımsız Girişimci” olduğunun belirtilmesi zorunludur. Şirketin ünvanının veya logosunun bağımsız girişimci olduğuna atıfta bulunulmaksızın tek başına kullanılması kesinlikle yasaktır. Şirketin ünvanı ve bağımsız girişimcin logosu ve ürünlerin isimleri ve/veya logoları yalnızca şirketin önceden onayladığı perakende bir ürün reklamında kullanılabilir. Yeni girişimcileri çekmeye yönelik reklamlar ve iş fırsatı reklamları önceden şirketçe yazılı olarak onaylanmalı ve/veya “açıklamasız” olarak yani şirketten veya ürünlerinden bahsedilmeksizin verilmelidir. TTS INTERNATIONAL ismi hiçbir şekilde, şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında, şirketin izni olmadan Facebook-Twitter ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinde görünmeyecektir.
9.3.1Bağımsız girişimciler, tanıtım ve pazarlama amaçlı toplantılar ve eğitim seminerleri organize edebilirler. Ancak bu toplantıların girişimci tarafından organize edildiği; şirketin sorumluluğu altında olmadığı katılımcılara açıkça duyurulmalıdır ve bu toplantılarda şirket’e ait logo, isim ve benzeri fikri mülkiyet hakları toplantıyı şirket organize ediyormuş izlenimi verecek şekilde ve şirket’ten izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu tür durumlarda etkinliğin isimlendirilmesinde ve ana başlıklarında şirkete ait logo ve benzeri fikri mülkiyet hakları kullanılamaz.Diğer yerlerdeki kullanımlarda ise bağımsız girişimci ibaresi logo benzeri işaretlerle yan yana ve aynı büyüklükte kullanılacaktır.
9.3.2 Şirket ünvanının, logosunun veya markasının veya şirket, onun faaliyeti, ürünleri veya işlemleri ile ilgili herhangi bir beyanın bağımsız girişimci tarafından bir finansman faaliyetinde kullanılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Şirket bu tür bir finansman faaliyetini onaylamamakta veya uygun görmemektedir ve bu politikanın ihlali şirketin girişimcilik feshini başlatmasına sebep olabilir.
9.4 İnternet Siteleri: Girişimciler, “TTS INTERNATIONAL” ismini, TTS INTERNATIONAL markalarını, TTS INTERNATIONAL ürünlerini veya TTS INTERNATIONAL’ın diğer fikri mülkiyetini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL) ya da internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında şirketin yazılı iznini önceden almaksızın kullanamaz. Bu kuralı ihlal eden bir alan adının olması durumunda şirket bu alan adının sahibinden bu alan adını derhal ve TTS INTERNATIONAL’dan ücret almaksızın TTS INTERNATIONAL’a devretmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Devretmeyen girişimci tüm girişimcilik hakları fesih edilecektir. Bu, TTS INTERNATIONAL’ın kullanabileceği diğer haklara ve yasal çözüm yollarına ilave olacaktır.
9.4.1 Bağımsız girişimciler, sahibinden önceden yazılı izin istemiş ve bu izni almış olmadıkça, üçüncü şahısların ticari markalarını, ticaret unvanlarını veya ürün isimlerini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL), internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında, e-posta adreslerinde kullanamazlar.
9.4.2 Yürüttükleri TTS INTERNATIONAL faaliyetiyle ilgili olarak internet siteleri işleten bağımsız girişimciler bu internet sitelerinde yalnızca TTS INTERNATIONAL  bağımsız girişimci logosunu ve ürün resimlerini yayınlayabilirler. Söz konusu internet sitesi bağımsız girişimci şahsi sitesi değil de TTS INTERNATIONAL’in resmi kurumsal internet sitesiymiş izlenimi verecek şekilde sunulamaz. Bu yayını da şirketten onay alındıktan sonra başlatabilecektir.
9.4.3 Bağımsız girişimciler arama motorlarında endeksinde yer aldıkları sırayı yükseltmek için herhangi bir yanıltıcı veya aldatıcı taktik (tamamen TTS INTERNATIONAL’in mutlak kanaatine göre belirlenir) kullanamazlar.
9.4.4 Bağımsız girişimciler internet sitelerine; TTS INTERNATIONAL’in resmi ana sayfasına veya TTS INTERNATIONAL’in hazırladığı veya işlettiği başka bir internet sitesine ve aynı girişimci TTS INTERNATIONAL’in ürün grubunu ve TTS INTERNATIONAL’daki gelir imkânlarını tanıtmak amacıyla işlettiği diğer internet sitelerine giden bir bağlantı (link) koymakla yükümlüdür.
9.4.5 Kendilerine ait veya diğer internet siteleri aracılığıyla uluslararası piyasalarda faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen Girişimciler TTS INTERNATIONAL’in Politika ve Prosedürlerine, diğer TTS INTERNATIONAL kurallarına ve ayrıca ticari ve internet faaliyetleri üzerinde yargı yetkisine sahip her ülkenin kanunlarına ve yönetmeliklerine uymak zorundadırlar. Bu kanun ve yönetmelikler tüketicilere ait bilgilerin gizliliği, mahremiyet hakları, tele-pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ve internetten pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ile ilgili kuralları, kanunları ve yönetmelikleri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir. Tanıtılan ürünler yalnızca bu mesajların gönderildiği belirli bir ülkede satışa çıkarılan ürünleri kapsayabilir. Bağımsız girişimciler şirketten önceden onay almaksızın aksi yönde davranamazlar.
9.4.6 Bağımsız girişimcilerin, TTS INTERNATIONAL’in ürünlerinin veya TTS INTERNATIONAL’deki gelir imkanlarının veya TTS INTERNATIONAL ile kurulan başka bir ilişkinin tanıtıldığı internet sitelerinde, bu sitelere tüketiciler hakkındaki bilgilerin geldiği her ülkenin mahremiyet kanunlarına riayet edilmek suretiyle, tüketicilerin ve site kullanıcılarının gizliliği korunmak zorundadır. Bağımsız girişimciler tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, tüketiciler hakkındaki kişisel bilgilerin toplanıp toplanmadığını ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir “Mahremiyet Beyanını” internet sitesinin göze çarpan bir yerine koymak zorundadır.
9.4.7 Bağımsız girişimciler, tüketici veya site kullanıcısı kendisine açık yazılı izin vermedikçe tüketici veya site kullanıcısı hakkındaki bilgileri satamaz, takas edemez veya kullanamaz. Bağımsız girişimci tüketiciden veya site kullanıcısından bu yazılı izni almış ise bilgileri yalnızca TTS INTERNATIONAL’in ürünleriyle veya TTS INTERNATIONAL’daki gelir imkânlarıyla bağlantılı olarak kullanabilir.
9.4.8 TTS INTERNATIONAL bağımsız girişimcileri TTS INTERNATIONAL ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın TTS INTERNATIONAL’in mutlak kanaatine göre iftira niteliğinde olan, hakaret içeren, kötüleyici, tehditkâr, saldırganca, taciz edici, küfürlü, müstehcen veya pornografik herhangi bir materyali internette, internete veya internet aracılığıyla (sosyal ağ) yayınlayamaz, koyamaz veya yayamaz.
9.4.9 Bağımsız girişimciler ttsstar.com adresindeki ve ileride duyurulacak diğer sitelere veya TTS INTERNATIONAL’in veya onun bağımsız girişimcilerinin işlettiği diğer internet sitelerine müdahale edemez veya bu sitelere müdahale edilmesi veya bu sitelerin işleyişinin aksatılması sonucunu doğuran herhangi bir harekette bulunamaz, ya da TTS INTERNATIONAL’dan önceden yazılı izin veya onay almaksızın bu sitelere veya başka bir siteye bağlı olan bilgisayar sistemlerine veya ağlara giremez veya girme girişiminde bulunamaz.
9.5 Reklam Onayı: Bağımsız girişimciler şirketin adlarını, markalarını veya ürün logolarını gazeteler, dergiler, el ilanları veya diğer türden basılı yayın araçları, para toplama kuruluşları adına veya onlar tarafından hazırlanmış olanları da kapsayan mektuplar ve teklifler, interneti, ses bantlarını veya video kasetlerini de kapsayan elektronik yayın araçları ve promosyon materyalleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir biçimde ve ortamda kullanmadan önce şirketten onay almak zorundadır. Ekip Üyesi reklam materyalini şirketin onayına sunmak üzere [email protected] adresine gönderebilir.
9.6 Kaydedilmiş Mesajlar: Her biçimdeki reklamda kullanılan ve Şirketin ürünlerini, isimlerini, markalarını veya logolarını içeren tüm kaydedilmiş mesajların onaylanmak üzere yazılı metin şeklinde şirkete sunulması ZORUNLUDUR ve bu mesajlar kullanılmadan önce onaylanmak zorundadır.
9.7 Genel Tanıtımlar: Girişimciler şirketin isimlerinden veya logolarından herhangi birini kullanmıyorlarsa, kendi işlerini, arzu ettikleri, yasal ve ahlaka uygun herhangi bir şekilde tanıtabilirler. Şirket literatürünün veya markalarının çoğaltılmasına izin verilmez. Yalnızca şirketin temin ettiği orijinal malzemeler kullanılabilir. Tüm şirket literatürü telif hakkına tabidir ve şirketten açık yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Bu yasak fotokopileri, çizelgelerin çoğaltılmasını, çevrilmiş ifadeleri, şirket fotoğraflarını/ürün resimlerini ve kısmi kopyaları ve/veya bu bağlamdan çıkarılan kopyaları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Bağımsız girişimciler, kendi teşkilatları dahilinde kullanılan özel olarak üretilmiş herhangi bir motivasyon literatürünün veya eğitim materyalinin şirket tarafından onaylandığını veya uygun bulunduğunu beyan veya ima edemezler. Şirket pazarlama materyallerini ve diğer materyalleri ttsstar.com adresindeki siteye koyacaktır. Bağımsız girişimciler bu materyalleri herhangi bir anda kullanabilir.
9.8 Kamuya Yönelik Reklam Araçları: Kamuya yönelik reklam araçlarının kullanılması yasaktır. Herhangi bir radyo veya televizyon (şebeke veya kablolu) yayınının veya internet dahil diğer elektronik iletişim araçlarının, reklam panolarının, otobüs duraklarının ve/veya parklardaki bankların şirketten açık yazılı izin alınmadan reklam amacıyla kullanılması yasaktır. İnternetten reklam veya satış yapılmasına izin verilmektedir, ancak bağımsız girişimci işbu maddede tarif edilen gereklilik ve yasaklara uyması ve/veya şirketin sponsor olduğu kopyalanmış internet sitesini kullanması şarttır. Bağımsız girişimci, şirketin kopyaladığı internet sitesinin içeriğini değiştirme veya düzeltme girişiminde bulunmayacak ve söz konusu sitede, şirketin Politika ve Prosedürlerinin yanı sıra TTS INTERNATIONAL’in faaliyetiyle bağlantılı bütün diğer Sözleşmeleri ihlal eden mahiyette literatür, resim, fotokopi, çizgisel çoğaltma, çevrilmiş ifade, şirket fotoğrafı/ürün resmi ve kısmi kopyalar ve/veya bağlamdan çıkarılan kopyalar yayınlamayacaktır.
9.9 Basın ve Yayın Organlarıyla Röportajlar: Bağımsız girişimcilerin, televizyon, radyo, gazete, dergi, ticaret gazetesi veya internet dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yayın organıyla şirket hakkında röportaj yapması yasaktır. Bu röportajlar sadece şirketin yetkili personeli tarafından verilecektir.
8.9.1 Bağımsız girişimcilerin Ses ve Video Kayıtları veya CD’leri: Sadece Şirketten önceden yazılı izin almış olan bağımsız girişimciler, dağıtım amacıyla, kendi hazırladıkları ses ve video kayıtlarını, CD’leri veya diğer kayıtları takdim edebilirler. Kayıtlar aşağıdaki kriterlere uygun olmak zorundadır:
 • Bu kayıtlar çoğaltılmadan önce şirketçe yazılı olarak onaylanmalıdır. Kaydın kağıt üzerine yazılmış metni onaya sunulmalıdır.
 • Kaydın kapağında ve/veya etiketinde, kaydı yapan bağımsız girişimci kim olduğu yazılmalı ve kendisinin bağımsız bir girişimci olduğu açıkça belirtilmelidir. Benzer bir açıklamanın kaydın başlangıcında bir önsöz olarak yer alması da gereklidir.
9.10 Perakende Mağazalar: Şirket ürünlerinin birçok perakende mağazada satılmasına veya sergilenmesine izin vermemektedir. Fakat, bu politikanın istisnaları vardır. Bu perakende istisnaları “randevuyla” çalışan işletmelerdir.
9.10.1 Aşağıdaki perakende mağazaları şirketin ürünlerinin kesinlikle SATILAMAYACAĞI olan ya da şirket literatürünün kesinlikle SERGİLENEMEYECEĞİ işletmelere örnektir, alışveriş merkezlerindeki mağazalar, büyük veya küçük ölçekli marketler, eczaneler vb. perakende satış noktaları. Bu, mal sahibi/yönetici bir gerçek TTS INTERNATIONAL bağımsız girişimcisi olsun veya olmasın, kesindir. Bu tür yerlerdeki uygulamalar ile ilgili şirketten açıklayıcı bilgi istenilmelidir.
9.10.2Bu politika bir perakende mağazası sahibinin şirketin bir girişimci olmasını engellemez. Bu tür bir kuruluşun sahibi- işletmecisi veya yöneticisi girişimci olması halinde bunlar TTS INTERNATIONAL ürünlerinin perakende satışını yapmaya kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve şirket ilkelerine uygun olarak devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir girişimci sponsoru, şirket ilkelerinin o noktaya kadar uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Aksi takdirde şirket ilkelerinden sorumlu sponsor olacaktır.
9.10.3 Bu politikanın amacı hem Bağımsız girişimci hem de müşterileri korumaktır. Ayrıca şirket ürünleri üçüncü kişiler tarafından (TTS INTERNATIONAL girişimci olmayanlar) hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar. Ürünler TTS INTERNATIONAL bağımsız girişimcileri ve üçüncü kişilerin veya başka kuruluşların oluşturduğu web sitelerinde veya diğer kataloglarda tanıtıma ve satışa arz edilemez
. Aksi takdirde hukuki işlem başlatılacak ve kanuni yollara başvurarak ürünler toplatılacaktır. Şirketimizin tüm logoları, marka ve amblemleri Türk Ticaret Kanunu ve 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece, izin almadan hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Web sitelerimizde (ttsstar.com) yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları tasarımları,5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği korunmakta olup kopyalanamaz, kullanılmaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.
9.10.4 Berberler, güzellik salonları, sağlık kulüpleri, spor salonları vb. gibi hizmet amaçlı kuruluşlar perakende satış merkezleri konusundaki kuralın istisnası olabilir. Bununla birlikte, satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve konuda TTS INTERNATIONAL şirket merkezinden yazılı onayın alınması gerekmektedir. Onayın alınmasına takiben bu tür işletmelerde, tesislerin sadece hizmet verdikleri bölümlerinde ürünleri teşhir etmelerine izin verilecektir. Ancak şirket ürünlerinin ofisin dış kısmında veya pencere/vitrin camlarında teşhirine veya tabela asılmasına izin verilmez.
9.10.5 Bağımsız girişimciler, girişimcilik faaliyetlerinin, kendi düzenleyecekleri eğitim ve seminerlerin organizasyonu ve geliştirilmesi amacıyla kendi sorumlulukları altında idari ofisler, bürolar açarken dış tabelalarında şirkete ait logo ve benzeri fikri mülkiyet haklarının kullanamazlar.
9.10.6 Bağımsız girişimci ürünleri tanıtılabilecek veya satılabilecektir. Yine bu konuda da şirketten yazılı onay alınması zorunludur.
9.10.7 Şirket ürünlerinin satılması amacıyla işyerleri açılması kesinlikle yasaktır.
9.11 Fuar ve Ticaret Sergileri: Girişimciler şirketin ürünlerini fuarlarda ve ticaret sergilerinde, bu ürünlerin ağ üzerinden pazarlama yöntemiyle satılan diğer bir ürünün yanında gösterilmemesi veya sergilenmemesi kaydıyla tanıtabilirler. Bitpazarları ve takas mağazaları; şirketin ürünlerinin, isimlerinin, markalarının, fırsatlarının, literatürünün veya hizmetlerinin satılması ve/veya sergilenmesi amacıyla kullanılmasına müsaade edilen mekânlar değildir.
9.11.1Bağımsız girişimciler ürünleri ve veya TTS INTERNATIONAL üyeliklerini alım/satım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde satamaz, satışa çıkaramaz, takas edemez veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir girişimci bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.
9.12 Tele-Pazarlama: Bağımsız girişimciler tele-pazarlama uygulamalarını düzenleyen ulusal kanunları ve yönetmelikleri ve ayrıca iş yapma niyeti taşıdıkları her devletin veya yargı çevresinin kanunlarını ve yönetmeliklerini anlamaktan ve bunlara uymaktan şahsen sorumludur.
9.12.1 Bağımsız girişimciler şirket ürünlerini ülke yasalarının belirttiği şekilde tanıtmak ile yükümlülerdir. Sözlü, yazılı doküman veya internet üzerinden herhangi bir mecrada ürünler hakkında kesin fonksiyon belirtemezler. Başka bir ifade ile ürünler hakkında yanıltıcı veya abartı ifadeler kullanamazlar. Bir bağımsız girişimci, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek veya tavsiyede bulunmamak konusunda özen göstermek görevi olacaktır. Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan müşteri literatüründe belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında bağımsız girişimci tarafından yapılan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm hukuki sorumluluk beyan sahibine ait olacaktır.
9.12.2 Şirket tarafından yazılı onaylanmamış bulunan reklamları veya basılı dökümanları kullanan bağımsız girişimciler, bu faaliyetlerinden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaklardır. Eğer bir bağımsız girişimci, girişimci veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa bu davette, toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin kesinlikle hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara anlatması gerekir.
9.12.3 Şirket onayı olmak kaydı ile araba camlarına yapıştırılan stickerler dışında, herhangi bir yerde, şirket veya ürünlerinin reklamını yapan dış işaretler veya vitrin tanıtımlarına izin verilmemektedir.

MADDE 10 -ŞİRKET VE BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

İşbu belgede yer alan Politikalar ve Prosedürler başka bir bağımsız girişimci hareketlerine istinaden, herhangi bir bağımsız girişimcilikte veya teşkilatta üçüncü şahıslara ait haklar tesis etmek amacını taşımamaktadır.
10.1 Bağımsız Girişimcilik Statüsü: Şirket ile bağımsız girişimci arasındaki hukuki ilişki iki bağımsız tacir arasındaki sözleşmeye dayalı ticari bir ilişki olup, bir bağımsız girişimci “bağımsız girişimci” olup öyle kalacaktır ve şirketle bu sıfatla ilişki kuracaktır. Hiçbir bağımsız girişimci, üçüncü şahıslar karşısında, kendisinin şirketin bir personeli olduğu veya şirket adına hareket ettiği izlenimi uyandıran bir beyanda bulunmayacaktır.
10.1.1Bağımsız girişimci işbu sözleşmeye girmekteki nihai amacı kendi bağımsız işini kurmak ve bu işten ticari gelir elde etmek olduğu için, bağımsız girişimci, şirketten sipariş etmiş oluğu ürünleri kendisi tüketmiş olsa bile tüketici mevzuatı çerçevesinde “Tüketici” olarak nitelendirilemez. Bu nedenle işbu sözleşme tüketici mevzuatına değil Türk Ticaret Kanunu’na tabi olup; bağımsız girişimci, işbu sözleşme çerçevesinde yürüteceği her türlü faaliyette “Basiretli Bir Tacirin Göstermesi Gereken Özeni Gösterme Yükümlülüğü” altındadır. Bu özenin gösterilmemiş olmasından doğabilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluk tamamen bağımsız girişimciye ait olacaktır ve şirket böyle bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
10.1.2 Şirket bağımsız girişimcilik statüsünü etkilemeksizin ilgili kanunlara göre kaynakta vergi kesebilir. Girişimci “bağımsız girişimci” olarak taşıdığı statü ışığında, ilgili kanunların “bağımsız girişimciler” ile ilgili olarak işbu sözleşme kapsamında sağlanan tüm ekonomik kazançlar üzerinden ödenmesini gerektirdiği tüm serbest meslek vergilerini veya benzeri veya ilgili vergileri veya harçları zamanında ödemeyi kabul etmektedir.
10.1.3 Bağımsız girişimci şirketi herhangi bir yükümlülükle bağlama yetkisine sahip değildir.
10.1.4 Bağımsız girişimci şirketin faaliyetini tanıtmak veya geliştirmek amacıyla herhangi bir ülkede veya diğer siyasi yönetim biriminde girişimde bulunma yetkisine sahip değildir.
10.1.5 Bağımsız girişimci şirketin isimlerini, markalarını veya ticaret ünvanlarını tescil veya tahsis ettirmek; ürünler veya iş uygulamaları için onay almak veya şŞirket adına herhangi bir ticari veya resmi temas kurmak amacıyla herhangi bir ülkede girişimde bulunma yetkisine sahip değildir. Bağımsız girişimci şirketin isimleri, markaları, hizmet markaları, ticaret ünvanları veya ürünleri içinden işbu maddeyi ihlal edecek şekilde tescil veya tahsis ettirilen herhangi birinin tescilini derhal şirkete devredeceğini kabul etmektedir.
10.1.6 Her bağımsız girişimci şirkete bir vergi kimlik numarası vermek zorundadır. Bağımsız girişimci bir gerçek kişi ise, T.C. kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası, sosyal sigorta sicil numarası (veya buna eşdeğer vergi kimlik numarası) gereklidir. Gerçek kişiler ve ortaklık, şirket, limited şirket vb. tüzel kişiler için ulusal veya federal bir vergi makamı tarafından verilen vergi kimlik numarası gereklidir. Yukarıda istenen kimlik bilgilerinin ve/veya belgelerin tam ve doğru olarak verilmemesi bağımsız girişimcinin hak kazandığı komisyonlardan kesinti yapılmasıyla sonuçlanabilir .Ayrıca; bir ortaklık, şirket, limited şirket vb. adına hareket eden bir bağımsız girişimcinin bu tüzel kişinin kuruluşunun ilgili kanunlar dairesinde ve/veya ilgili resmi merci tarafından onaylanmış olduğuna ve Bağımsız girişimcin bu tüzel kişi adına hareket etme yetkisine sahip olduğuna dair kanıt sunması gerekebilir.
10.1.7 Her Bağımsız girişimci vergilerle ilgili olarak kesilen cezalar ve yapılan masraflar karşısında şirketi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektedir.
İşbu maddedeki hükümler işbu sözleşmenin feshinden sonra geçerliliğini koruyacaktır.

MADDE 11 - BAĞIMSIZ GİRİŞİMCİLİĞİN FESHEDİLMESİ

11.1 Fesih Hakkı (14 Günlük Bekleme Süresi): Girişimci işbu Sözleşmenin imzalanmasını izleyen 14(gün) gün içinde TTS INTERNATIONAL işlem departmanına e-posta ile [email protected] adresine yolladığı yazılı fesih bildirimiyle işbu sözleşmeyi cezasız olarak feshedebilir. Şirket, bağımsız girişimci kayıt işlemini tamamlamak üzere satın aldığı fatura asıllarıyla birlikte kendisine iade edilmiş bütün ürünleri , makul kargo ücretlerini ,açılmış ve kullanılmış, zarar görmüş, satışı tekrardan mümkün olmayan ürünleri bedelinden düştükten sonra, geri satın alacaktır.
Bununla beraber , Bağımsız girişimcilerin 14 günlük süre içinde ödenmiş olan tüm primler, iadesi kabul
edilen ürün bedellerinden mahsup edilecektir. Prim bedelini aşan ve ürün bedelinden mahsup
edilemeyen tutar girişimci tarafından 7 gün içinde Şirket’e iade edilecektir. Şirket, tahsil
edilemeyen kısmının tahsili için yasal yollara başvuracaktır.
iade işlemlerinde sipariş verilen kredi kartı yada bankamatik kartlarına, 30 gün içerinde işlemler gerçekleşmektedir, bu süre bankaların kendi politikalarına göre değişkenlik gösterebilir...

11.2 (on dört) 14 Günlük Bekleme Süresinden Sonra: Bir Bağımsız girişimci sözleşmesini ve bağımsız girişimciliğini herhangi bir nedenden ötürü, kendi isteğiyle feshetme hakkına sahiptir. İsteğe bağlı fesih bildirimi şirketin ana iş adresine yazılı olarak veya e-postayla [email protected] gönderilmelidir. Fesih, bağımsız girişimcinin fesih bildirimini şirkete gönderdiği tarihte yürürlüğe girer. 14 günlük süre dolduktan sonra hiçbir şekilde ürün iadesi kabul edilmez ve para iadesi yapılmaz.
11.2.1 Bir Bağımsız girişimci fesih bildiriminin şirkete gönderildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçtikten sonra bağımsız  girişimcilik almak için tekrar başvurabilir. Fakat bir yıl sonra yeniden bağımsız girişimcilik işlemi yapılırken sponsor seçme hakkı yoktur. İlk bağımsız girişimcilik anlaşmasında yer alan üst bağlı olduğu kişi kim ise yine o kişiye bağlı bir başlangıç yapmak zorundadır. İstisnai hallerde makul ve tmin edici kanıtların sunulması halinde şirketin kendi takdir hakkına bağlı olarak bağımsız girişimci başka bir sponsorun altına yerleştirme hakkı saklıdır.
11.2.2 Bir başlangıç paketi olmayan veya herhangi bir referansı olmayan bağımsız girişimciliğin kaydının silinmesi halinde, kayıt silindiği tarihten itibaren 28 gün içerisinde tekrar bağımsız girişimci olamaz.

11.2.3 Bir kişiye referans olmayan ve son sipariş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tekrar sipariş vermeyen bir bağımsız girişimcinin kaydını sildirerek çalışmak istediği sponsoru mail ile şirkete bildirmesi durumunda, tekrar bağımsız girişimci olma talebinin değerlendirilme hakkını şirket saklı tutar.
11.2.4 Bir kişiye referans olan ve son sipariş tarihinden itibaren 12 ay süre içerisinde tekrar sipariş vermeyen bir bağımsız girişimcinin kaydını sildirerek, çalışmak istediği sponsorunu mail ile şirkete bildirmesi durumunda, tekrar bağımsız girişimci olma talebinin değerlendirilmesi hakkını şirket saklı tutar.

MADDE 12 - GENEL HÜKÜMLER 12.1 Tazmin Etme: Kanunların müsaade ettiği ölçüde şirket, onun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, hissedarları, personeli ve devralanları (topluca “iştirakler” olarak anılmışlardır) Bağımsız girişimcinin aşağıdakilerin sonucunda uğradığı veya maruz kaldığı kar mahrumiyetinden, doğrudan, dolaylı ve maddi zararlardan veya diğer herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaklardır ve bağımsız girişimci söz konusu zararlar karşısında yöneltebileceği tüm taleplerle ilgili olarak şirketi ve iştiraklerini açıkça ibra etmekte ve bu taleplerden feragat etmektedir.
12.1.2 Şirketin Politika ve Prosedürleri, bağımsız girişimcilik başvurusu ve şartlar ve esaslar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşmenin bağımsız girişimci tarafından ihlal edilmesi,
12.1.3 Aşağıdaki örnekler dahil fakat onlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bağımsız girişimcinin faaliyetinin ve bununla bağlantılı bir etkinliğin tanıtılması veya gerçekleştirilmesi: Şirketin ürünlerinin ve TTS İNTERNATİONAL Marketing Planının tanıtılması, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması vb.,
12.1.4 Bağımsız girişimcinin şirkete verdiği herhangi bir asılsız veya yanlış veri veya bilgi; ya da
12.1.5 Şirketin faaliyetini yürütmesi için gereken herhangi bir bilgiyi veya verinin sağlanmaması.
Şirketin dava sebebi, akitten kaynaklanan dava, haksız fiil veya hakkaniyet çerçevesinde doğabilecek sorumluluk dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere bağımsız girişimci karşısındaki bütün sorumluluğunun, bağımsız girişimcinin işbu sözleşme kapsamında veya başka bir sözleşme kapsamında şirketten satın aldığı, ve açılmamış, hasar görmemiş ve son kullanma tarihleri geçmemiş ürünlerin bedelini aşmayacağı ve bu bedelle sınırlı olacağı bağımsız girişimci tarafından kabul edilmektedir.
12.1.6 Her bağımsız girişimci kendisinin yürüttüğü faaliyetten veya verdiği reklamlardan veya yasadışı olabilecek beyanlardan doğan ve/veya şirketin onaylamadığı iddialardan kaynaklanan herhangi bir dava, zarar ziyan veya sorumluluk karşısında şirketi koruyacak ve beri kılacaktır.
12.1.7 İşbu sözleşmenin hükümlerinin birbirlerinden ayrılabilir olduğu kabul edilecektir. Bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
12.2 Mahremiyet Politikası: Bir bağımsız girişimcinin verdiği bilgiler işbu sözleşmede açıklanan amaçlarla kullanılacaktır. Bilgiler başka bir şekilde kullanılmayacaktır.
12.3 Tahkim: Şirket ve bağımsız girişimci karşılıklı yazılı anlaşmayla, işbu sözleşme kapsamında işlenen bir ihlali bağlayıcı tahkim yoluyla çözme kararı alabilirler. Tahkim muameleleri Türkiye’de gerçekleştirilecektir.
12.4 Feragat: Şirketin işbu Sözleşmenin bir ihlalinden doğan haklarından feragat etmesi için bu feragatin yazılı olarak verilmesi ve şirket ticaret sicil gazetesinde belirlenmiş yetkili kişilerince imzalanması gerekir. Şirketin işbu sözleşmenin ihlal edildiği bir durumda bağımsız girişimciye açabileceği davayı erteleme veya bu davayı açmama yönünde aldığı bir karar sonradan işlenen bir ihlalden doğan haklardan feragat edilmesi sonucunu doğurmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.
12.5 Mücbir Sebep: Şirket, savaş, grev, ayaklanma, yangın, deprem veya diğer doğal afetler, bir tarafın tedarik kaynağının yaptığı kısıtlamalar veya hükümetin kararları veya emirleri gibi mantıken kendi kontrolünün dışında kalan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmenin imkansızlaştığı durumlarda ifada gecikir veya ademi ifa durumuna düşerse bundan sorumlu olmayacaktır
12.6 İşbu sözleşme ve onun sonucunda yapılan sözleşmeler T.C. kanunlarına tabi olup bu kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Şirketle ilgili tüm ihtilaflar ve talepler ve işbu sözleşmenin ve onun sonucunda yapılan bir sözleşmenin taraflarının edimleriyle ilgili diğer talepler veya dava hakları sadece şirket merkezindeki mahkemeler yetkilidir.
12.7 Parasal Olmayan veya İhtiyati Tedbir, Avukat Ücretleri, ve Feragat:Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali sonucunda şirketin telafisi olanaksız zarara uğrayabileceğini ve tek başına parasal tazminatın yeterli bir çare olmayacağını kabul etmektedirler. Dolayısıyla, bağımsız girişimci işbu sözleşmenin bir ihlali veya muhtemel ihlali karşısında şirket lehine parasal olmayan veya ihtiyati tedbir uygulanmasına itiraz etme hakkından feragat etmektedir. Bağımsız girişimci, ihtiyati tedbirin uygulanması amacıyla, gerçek zararlara ilave olarak, telafisi olanaksız zararın ispatının gerekli olmadığını ve şirketin bir teminat veya güvence yatırması gerekli olmaksızın geçici bir yasaklama emri veya ihtiyati tedbir veya nihai mahkeme emri çıkartma hakkına sahip olacağını kabul etmektedir. İhlal meydana gelirse, ihlalde bulunmayan taraf avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını almaya hak kazanacaktır.
12.8 Bağımsız girişimci basiretli bir tacir olarak işbu sözleşmeyi bütünüyle okumuştur ve işbu sözleşmenin tüm hükümlerini anlamaktadır ve tüm hükümlerine özenle uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bir bağımsız girişimcinin şirkete dava veya karşı dava açacağı durumlarda, bağımsız girişimci bu davayı başka bir bağımsız girişimci birlikte veya bir toplu dava kapsamında değil, bireysel olarak açacaktır.
12.9 İşbu Politika ve Prosedürlerde yer alan herhangi bir hüküm bağımsız girişimcinin bulunduğu ülkenin Politika ve Prosedürleriyle veya kanunlarıyla çeliştiği takdirde yerel Politika ve Prosedürler uygulanacak ve işbu Politika ve Prosedürlerde yer alan geri kalan hükümlerin geçerliliği veya uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. İşbu Politika ve Prosedürlerde yer alan herhangi bir hükmün çok geniş kapsamlı olması nedeniyle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda o hüküm geçersizleşmeyecektir, bunun yerine sadece ilgili kanunların gerektirdiği ölçüde sınırlandırılacak ve sınırlandırılmış bu şekliyle uygulanacaktır. İşbu maddenin tarafların bireysel menfaatleri göz önüne alındığında adil, hakkaniyetli ve makul olduğu açıkça kabul ve tasdik edilmiştir.

COMPANY POLICIES AND PROCEDURES
ARTICLE 1 – INTRODUCTION

These Policies and Procedures (the “Policies and Procedures”) include Independent entrepreneur agreement (the “Independent entrepreneur Online Application Form”), Terms and Conditions, Privacy Policy and TTS INTERNATIONAL Marketing Plan. TTS INTERNATIONAL Medikal Dış Ticaret LTD ŞTİ shall be hereinafter collectively or individually referred to as the “COMPANY”. The Company started operations on 11.07.2019 as a legal entity in Turkey. The distribution center of Company in Turkey is located at Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. no:23/302 Muratpaşa ANTALYA, and the Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) that includes any agreed issues. The Company sells and distributes the products that are described and detailed in the articles of association. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS FOR INDEPENDENT ENTREPRENEURS   

2.1 Independent Entrepreneur: A participant that is registered in the company through electronic media and has the right to do business by purchasing products.
2.2 If you are a natural person, you must be a citizen of the country where you are located and of full age in accordance with applicable laws of the country where you reside.
2.3 If you are a legal entity, you must be incorporated and registered in accordance with applicable laws of the country where you are located, and you must be creditable. To the extent permitted by laws, the person must submit an identity certificate, which is issued to the satisfaction of the company, through a method that is required by the company.
The person has to properly and accurately complete an Entrepreneur Application Form, and the person agrees that ordering any products, causing another entrepreneur to become a member, or receiving a payment of Premium shall be deemed a confirmation that this agreement has been read, understood and agreed by the person.
The independent entrepreneur shall not carry out operations in any different direct sales organization as a representative, independent entrepreneur, or free entrepreneur whatsoever from the date when the company has approved the person as an independent entrepreneur. If the company detects that this is the case, the company shall require, verbally and in writing, the independent entrepreneur to terminated its representation and operations in that second direct sales organization within 7 business days. If the independent entrepreneur fails to provide the company with documents and papers evidencing that it has parted company with such direct sales organization other than TTS INTERNATIONAL, the agreement of such independent entrepreneur shall be unilaterally terminated by the company through a notification to the independent entrepreneur.
2.4 If the independent entrepreneur acts to cause damage to the company and/or to other independent entrepreneurs by the use of including but not limited to misrepresentation, misstatement, deceptive advertising, imaginative revenues, or other incorrect statements, the independent entrepreneur agrees and declares in advance that company shall terminate such independent entrepreneur without notice and a claim for damages shall be made against it in regard to the losses and damages that may be incurred. An independent entrepreneur is an independent person that enters into an agreement and whose success or failure depends on his/her personal efforts.
2.5 An independent entrepreneur may define itself as an independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL, and may use the company’s approved logo on the business cards, other stationery materials, or advertisements. An independent entrepreneur shall in no case introduce itself as the dealer/agent or official representative of the company other than as an independent entrepreneur, and use the name of the company on its stationery materials or advertisements. An independent entrepreneur, as the independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL, agrees, declares and undertakes that it is not an employee, or agent or partner or legal representative or licensee, and it is not authorized to open a current account for any liability, costs or obligation or on behalf of TTS INTERNATIONAL, for TTS INTERNATIONAL or in the name of TTS INTERNATIONAL, and therefore it shall not cause any liability, obligation or current account against TTS INTERNATIONAL.
It is prohibited to offer to become an independent entrepreneur to any person who has been invited by another independent entrepreneur for the purposes of introduction, or who has already become an independent entrepreneur.
2.6 The person must complete the “Online Independent Entrepreneur Application Form” to become an independent entrepreneur of the company. Upon approval of this form by the company and occurrence of initial product purchase by the independent entrepreneur, the company agrees to sell products to such person in accordance with conditions as detailed in the company principles and pay the progress payments of the independent entrepreneur provided that independent entrepreneur is not in breach of the agreement made with the company.
2.6.1 To change its sponsor, the independent entrepreneur registered with the company shall not be allowed to register its first-degree or close relatives under the sponsorship of other independent entrepreneur, register the partners of company’s independent entrepreneur as an independent entrepreneur under another sponsor by transferring shares, or use any other malicious alternative means. When it is detected that this is the case, TTS INTERNATIONAL reserves the right to register such new independent entrepreneur under the original sponsor together with any sub-team of that such new independent entrepreneur, and freeze or terminate such independent entrepreneur. Unless otherwise approved by the company in writing, an independent entrepreneur who is engaged in trading operations is not allowed to but any shares in an independent entrepreneur that previously operated under an existing and different sponsor, or merge with such independent entrepreneur. An independent entrepreneur shall not be entitled to establish another independent entrepreneur on behalf of family members or of any person who is not relative, or hold or buy any ownership shares in any established independent entrepreneur on behalf of any family members or any person who is not relative, whether in the present or in the future.
2.6.2 The rights arising from this agreement or being an independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL shall not be assigned and any other person shall become a partner in such rights without written permit and consent of TTS INTERNATIONAL. An assignment that is executed without a written consent shall be invalid and null before TTS INTERNATIONAL. On the other hand, any such assignment made without written consent shall entitle TTS INTERNATIONAL to unconditionally terminate the independent entrepreneur. In this case, such independent entrepreneur shall lose all the rights arising from this agreement or being an independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL (the right to sell products, acquire bonus or commission, or rights to lower tier organization, etc.). Such independent entrepreneur shall not be entitled to make a claim to TTS INTERNATIONAL in this regard. If the independent entrepreneur fails to comply with the terms of this agreement, the independent entrepreneur is aware and agrees, declares and undertakes that TTS INTERNATIONAL may, at its sole discretion, terminate such independent entrepreneur, it shall lose its rights, and it shall be subject to a disciplinary action including but not limited to loss of all or part of the lower tier organization.
If the independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL fails to comply with this agreement and “TTS INTERNATIONAL Policies and Procedures”, which is an integral part of this agreement, and “TTS INTERNATIONAL Marketing and Payment Plan”, TTS INTERNATIONAL shall be entitled to terminate this agreement without any notice or warning. In this case, the independent entrepreneur shall lose any of its rights arising from this agreement or being an independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL (whether or not sales of product, bonus or commission sales are completed) the right to acquire bonus or commission or rights to lower-tier marketing organization, and the rights to payment within the scope of TTS INTERNATIONAL marketing and payment plan). Such independent entrepreneur shall not be entitled to make a claim to TTS INTERNATIONAL in this regard.
2.6.3 For the purposes of principles for family integrity, individuals who have first-degree unity of family may do business in the sponsorship of first-degree family member under the superior sponsorship of the family member who was fist included in the system. If detected otherwise, the company shall be authorized and entitled to make any decision for such accounts to remedy such situation.
2.6.4 The company strictly prohibits cross-sponsorship. An independent entrepreneur may not encourage another independent entrepreneur to switch to a different sponsor, propose confusing offers, or encourage or offer it to work in any other company for this purpose, or disturb its focus.
2.6.5 An independent entrepreneur  who wishes to change its status of independent entrepreneur from a natural person independent entrepreneur operating under the same sponsor to the company independent entrepreneur shall be entitled to perform such change at any time in accordance with applicable laws provided that such independent entrepreneur  shall submit its new details of independent entrepreneur to the TTS INTERNATIONAL Processing Department and provide such Department with modified version of independent entrepreneur  application with a copy of Incorporation Notice Form, when required.  
2.6.6 If the independent entrepreneur dies in any time, such independent entrepreneur shall be obliged to declare its heirs at its own back-office. The heir of independent entrepreneur shall submit a copy of death certificate and certified testament to the TTS INTERNATIONAL Processing Department as evidence of the requested change. The original copies shall be posted to the TTS INTERNATIONAL Processing Department.
If the natural person independent entrepreneur fails to indicate any heirs at the back office and dies without appointment of any heirs, the company shall take action based on the court decision provided to the company.  
If the independent entrepreneur goes into liquidation, the independent entrepreneur of that company shall be maintained via one natural person of the company.
2.6.7 An independent entrepreneur may not be assigned, disposed, sold or transferred to any other person or organization.
2.6.8 An independent entrepreneur is not allowed to enroll any person as an independent entrepreneur without notice to and/or consent of that person. Without prejudice to any other rights of the company arising from this agreement or applicable laws, if an independent entrepreneur fails to provide the documents required or needed by the company, or if it provides company with false or inaccurate information, or if it fails to correct such false or inaccurate information, or if it is in breach of any terms of these Policies and Procedures, the company shall be entitled to reject any independent entrepreneur application, declare that any application is invalid in the first place, or initiate termination of independent entrepreneur even if it is an active independent entrepreneur.
2.6.9 Unless expressly permitted in this agreement, an independent entrepreneur shall not, during the term of this agreement and for 1 (one) year following expiry of such term, invite or attempt to invite any other independent entrepreneur to participate into marketing company’s plan through another direct sales or network (whether directly or indirectly), or to sell products under the marketing activities of another direct sales or network, or to participate into such activities except where such independent entrepreneur receives company’s written consent in advance. The independent entrepreneur shall not encourage or attempt to encourage any employees of the company to leave his/her job in the independent entrepreneur company or terminate its relationship with the company. The independent entrepreneur shall not encourage or attempt to encourage any person who is an independent entrepreneur of the company or has entered into other agreement with the company to terminate any written agreement made with the company or relationship with the company, or become less active as an independent entrepreneur of the company with the intent to recruit or retain it under the administration of a different sponsorship. In such cases, the agreement may be suspended or terminated. For the suspended accounts, no progress payments shall be made during the period of suspension. 

2.6.10 Inappropriate registry of independent entrepreneur and its consequences:
It is strictly prohibited to be registered as an independent entrepreneur as follows:
- Any person who is already a member in any other branch or under any other sponsor is registered twice.
- Any person who is already an independent entrepreneur with its partner is re-registered to join in a different group. 
- Any person is registered without knowledge of a person.
2.6.11 It is strictly prohibited that any independent entrepreneur provides TTS INTERNATIONAL with any false or incomplete information. The independent entrepreneurs shall notify TTS INTERNATIONAL of any change that may affect the accuracy of membership information. If TTS INTERNATIONAL detects that any independent entrepreneur has provided incorrect or incomplete information, it reserves the right to terminate membership of such independent entrepreneur.
If it is detected that an inappropriate independent entrepreneur is registered, such independent entrepreneur shall be immediately terminated, and independent entrepreneurs that are inappropriately registered shall be transferred to the line of the original sponsor in case of termination. The obligations herein shall remain valid upon termination of independent entrepreneur application, this agreement and any other agreement between the company and the independent entrepreneur.

ARTICLE 3 – PAYMENTS

3.1 The company makes its initial payment through e-wallet provided to independent entrepreneurs. When the independent entrepreneur requires to receive its earnings present in the e-wallet generated based on its turnover and score movements as payment, it must notify the company of the name and surname of the account holder and a bank account of the person with same identity number to receive payments. The company declares that it shall not make any payments to any bank account not so notified. In specific cases, for each request of account holder for payment, the company may make the payment to a bank account of other person who must be a first-degree relative who is not an independent entrepreneur in the company other than company account holder if it is notarized. Otherwise, the company declares in advance that it shall not make any payments. If the product representative who requests a payment for all the commissions earned by the independent entrepreneur from the company is not a tax payer, a withholding tax of 20% shall be deducted from their commission and paid to the government on behalf of them, and the remaining amount shall be paid to the bank account of independent entrepreneur via bank transfer/EFT. For example, an independent entrepreneur who request a payment of EUR 1.000,00 agrees and undertakes that an amount of EUR 200 (which is 20% of payment amount) will be deducted from its commission and paid to the government, and the remaining amount of EUR 800 will be transferred to its bank account.
If the product representative who requests a payment for all the commissions earned by the independent entrepreneur from the company is a tax payer, they shall issue an invoice including 8% VAT to the company. The payment for such invoice shall only be made if the invoice is received by the company’s accounting department in accordance with the provisions of Turkish Commercial Code. For example, an independent entrepreneur who request a payment of EUR 1.000,00 shall issue an invoice of EUR 1.080,00 including VAT. The original copy of this invoice must be received by the company prior to the date of payment. The company requires independent entrepreneur who is a tax payer to declare their tax statement to the company on monthly basis. No payment shall be made to any independent entrepreneur who fails to submit their tax statement to the company. The company reserves the right to make the payment of independent entrepreneur who has tax debts to the tax office in respect of the tax debt of such independent entrepreneur.
3.2 If required, the company reserves the right to make or not make a payment to protect its independent entrepreneurs. The company’s payment day is Friday of very week. The deadline for requesting a payment is 23.59 on Monday via the system. Any request for payment received after this time and date shall be paid by the company in the next payment period. The amount of payment of independent entrepreneur who request a payment shall be examined as required, and the payment shall be made to the bank account of independent entrepreneur through bank transfer/EFT on Friday of following week when the payment is requested if there are no problems in the examination. For example, an independent entrepreneur who requests a payment via the system by 23.59 on Monday of Week 1 shall receive its payment to its bank account via bank transfer / EFT on Friday of Week 2. 
3.3 It is not allowed to request an amount less than EUR 22 in the amount of e-wallet from the company as payment. An amount over EUR 22 shall be paid by the company to the independent entrepreneur requesting payment by deducting relevant tax. A person who has never shopped shall not be allowed to request its balance of e-wallet in cash in the back-office system. However, this does not prevent them to use the amounts in the back-office e-wallet within the system.
The payments of independent entrepreneurs outside of Turkey shall be subject to the same procedures and rules and taxed in accordance with tax procedures of the respective country. If the company does not have an office in that country and if the product representative carries out commercial operations only by the use of facilities provided by the company on the internet, they agree and declare that they shall be subject to Turkish tax laws.
3.4 I have carefully read and agreed to comply with TTS INTERNATIONAL Policies and Procedures and TTS INTERNATIONAL Marketing Plan that are included in and an integral part of Terms and Conditions. I am aware and I acknowledge, agree, declare and undertake that I will have a good standing and I will not act against any of the terms in these texts in order to be eligible to acquire any right from TTS INTERNATIONAL. I am aware and I acknowledge, agree, declare and undertake that these Terms and Conditions, TTS INTERNATIONAL Policies and Procedures or TTS INTERNATIONAL Marketing Plan are subject to modifications from time to time, and the modifications will also affect me and are applicable to me. I agree that I am aware of modifications upon such modifications are posted on the TTS INTERNATIONAL materials (posting on the website or submission of announcements), and I acknowledge, agree, declare and undertake that if I continue to be an independent entrepreneur after such modifications, it shall mean that I have agreed on the rights in favor of me, these texts and modifications to be made.
This agreement commences from the date of registry and shall be maintained until either of the parties terminates it. If, for any reason, the cooperation is terminated, I acknowledge that I, as an independent entrepreneur, will lose all of my rights. TTS INTERNATIONAL reserves the right to terminate any agreement of independent entrepreneur without any reason provided that it makes a prior written notice.

ARTICLE 4 – COMMISSION PAYMENT PERIOD

4.1 Any progress payment of independent entrepreneur shall be calculated based on its seniority as well as on the TTS INTERNATIONAL Marketing Plan of which current version can be monitored on ttsstar.com web. If an independent entrepreneur considers that there is an error in the commissions, premiums, business reports, or costs, it shall notify the company in writing of such error within 7 (seven) days from the date of such claimed error or event. The Company shall not accept any liability or responsibility for any error or problem that is not notified within 7 (seven) days from the date of such claimed error or event.
4.2 In any case, the company shall not allocate the Commissions/Premiums of independent entrepreneur between the divorced spouses or between the partners of closed companies. The parties or the court may decide to award the independent entrepreneur to one party or the other. An independent entrepreneur shall never be divided.
4.3 During an ongoing divorce case or discussions on allocation of properties, the company shall continue to make payments to the independent entrepreneur (whose name was first registered) as before such action. 

ARTICLE 5 – CODE OF CONDUCT

5.1 An independent entrepreneur shall comply with all national and local laws regarding their operations and shall not enter into any illegal or prohibited trading practice or activity. An independent entrepreneur shall carry out operations to reflect the utmost honesty, true and responsibility standards to its customers.
5.2 The company prohibits independent entrepreneur to be involved in any activity that is against code of conduct. The company has the right to freely get involved when unethical conduct is obviously displayed or this agreement is violated as a result of such conduct. The company reserves the right to exercise its judgment to determine whether any operations of independent entrepreneur are against the code of conduct if there is a case to disturb focus of persons, provide independent entrepreneurs with investment of different Network Marketing companies within TTS International, disturb work activities of persons, and use confusing sentences, or otherwise. If such judgement determines that it is unethical, the company also reserves the right to necessary action which may include suspension or termination of independent entrepreneur. There shall be no progress payments for the suspended accounts during the period of suspension.

5.3 The company considers the followings unethical activities and conducts. The listed unethical activities and conducts below should not be considered as an extensive/exclusive list:
 • The product is developed, advertised or sold in a retail shop;
 • The product is directly or indirectly supplied through another person to advertise or sell such product in a retail shop,
 • Cross-sponsorship or cross-employment;
 • Credit card of another person is used without authorization,
 • A misstatement is made on the benefits of products, or such benefits are exaggerated;
 • Exaggerated, deceptive or untrue revenue is stated, or TTS INTERNATIONAL Fee Plan is intentionally described wrongly.  
 • Deceptive or illegal trading practices are undertaken, or other prohibited or illegal operations are carried out;
 • Failure to submit advertisements or special sale materials bearing company’s name and logo for approval prior to publishing;
 • An application filed to public agencies to register company’s name, image or logo or any intellectual properties without express written consent of the company; use, or misuse, of them on the printed or electronic media;
 • Use or misuse of company’s logo or trademark on any sponsorship or employment advertisement or financial activity without express written consent of the company;
 • Misuse of company’s trade name;
 • Unauthorized reproduction of company’s literature and documents;
 • Any violation of Company Policies and Procedures;
 • Doing or performing something indirectly that is expressly prohibited, or intentionally use of gaps of this agreement;
 • Use of humiliating words against the company, other independent entrepreneurs, company’s products, TTS INTERNATIONAL Marketing Plan, or the company’s directors, members of board of directors, officers, or employees;
 • Making a statement or implication that company’s products and/or TTS INTERNATIONAL Marketing Plan have been reviewed, approved and certified by any regulatory authority, and the name of TTS INTERNATIONAL shall in no way be displayed in any domain other than the domains (URL) owned by the company.
5.4 The independent entrepreneurs shall not sell, put on sale or facilitate to sell the products or TTS INTERNATIONAL independent entrepreneurs on the websites where auction is used as a sales/purchase method. An independent entrepreneur may not employ other persons or make contracts with other persons in breach of this policy.
5.5 If independent entrepreneurs achieve specific goals by the use of TTS INTERNATIONAL Marketing Plan for the other independent entrepreneurs or candidates of independent entrepreneur, it is strictly prohibited to organize domestic-international trips, training programs and camps, cash amounts, cars and similar moveable or immovable properties and promotions, whether or not included in TTS INTERNATIONAL Marketing Plan and company commitments, and to make such commitments. If the company detects such a case, the company reserves the right to terminate the agreement of such independent entrepreneur with immediate effect and without compensation and/or take other appropriate actions.

ARTICLE 6 – SPONSORSHIP
6.1 In offering a business opportunity of company to potential candidates, the independent entrepreneur must offer the entire opportunity without distortion and falsifying or misstatement. The independent entrepreneur is not allowed to make an additional offer, make a statement or enter into an agreement associated with the company, otherwise such independent entrepreneur shall be terminated.
6.2 From time to time, one or more persons may contact the same potential candidate which may result in a disagreement on the sponsorship rights. A new independent entrepreneur has the right to choose its own sponsor. The company shall not arbitrate for such disagreement and shall recognize the independent entrepreneur that was first registered as sponsor
6.3 Placement in the Team: An independent entrepreneur sets up a sales team by sponsoring new independent entrepreneurs and placing them in its own team. The sponsor of any independent entrepreneur is responsible for placing the independent entrepreneur in its team. After the new independent entrepreneur has been placed by the sponsor independent entrepreneur, this new independent entrepreneur may not be transferred to any other place within the team unless approved by the company.
6.4 If an independent entrepreneur makes a misstatement that company fails to comply with this policy, the company, at its own discretion, may initiate termination of such independent entrepreneur due to such misstatement.
6.5 If there is an error in placing the independent entrepreneur, there shall not be any change of place.
6.6 The company does not allow to change the sponsors. If the sponsor entrepreneur terminates its activity, that sponsorship may not be assigned and cumulatively transferred to an Upper Level Sponsor. In other words, ıf A is the sponsor of B and C is the sponsor of C, and B has later terminated its activity, the sponsorship of C shall not be transferred to A. Likewise, if the B terminates its activity, C shall not be elevated to take the position of B.
6.7 The company, at its own discretion, may initiate termination of an independent entrepreneur if such independent entrepreneur is involved, in any way, in cross-sponsorship or cross-registration of a candidate; and such independent entrepreneur agrees that company may require a legal opinion to maintain such action..
6.8 A sponsor may not use any words, attitude, behavior, misstatement, false promises, or fails to take care for its team mates such that it prevents trading actions of its team mates in breach of material and immaterial moral. Otherwise, TTS INTERNATIONAL shall be entitled to make decision.  

ARTICLE 7 – PRODUCT CHANGE AND RETURN POLICY

7.1 Product Return: Unless otherwise provided by the company for a specific country or region, a new independent entrepreneur may return the first purchased product in accordance with the return policy as described below. An independent entrepreneur may only return to TTS INTERNATIONAL such products that are not opened and damaged and can be resold within 14 (fourteen) days following delivery of order. The independent entrepreneur shall receive an amount less appropriate deductions from 100% (one hundred percent) of net original cost (including but not limited to courier fee, premiums, virtual POS and intermediary commission, taxes, or commission payable to independent entrepreneur) and receivable (if any). If an independent entrepreneur requests for a money return for 100% (one hundred percent) of its order, the company shall be entitled to terminate such independent entrepreneur. In any case, the company shall deduct the amount of courier fee paid for the product return as well as for the shipment of any used products and damaged products prior to refund of money.
There shall be no refund of money if the company has clearly explained to the independent entrepreneur that products are special promotional products and it is not subject to any obligation to repurchase prior to purchasing. 
7.2 Change with a new product of same brand: Any independent entrepreneur must follow the policy below to return incomplete or damage products and take new products:
 • No money shall be refunded to any independent entrepreneur who receives incomplete or damaged products, but it shall be replaced by a new product of equivalent quality.
 • An independent entrepreneur or customer who requests a product change shall contact the company’s customer service department or send an e-mail within 3 business days from the date of rejecting product to obtain a Product Return Authorization (hereinafter referred to as the “Product Return Authorization”). An independent entrepreneur who requests product change agrees and declares to pay the courier fee in the process of change.
If the product has a partial incompleteness or damage, the independent entrepreneur may only request for refund for such portion that is specified as incomplete or damaged in the delivery order.
 • An independent entrepreneur or customer shall state the followings in a letter to the company: (1) Reason for change, (2) return petition that must be completed by the independent entrepreneur in full, (3) all the original copies of initial invoice issued by TTS INTERNATIONAL, and (4) pictures, delivery slip and other documents supporting its claim.
 • The independent entrepreneur shall make a down payment for the courier fee. The company shall not accept any “cash on delivery” packages.  
7.3 The company shall not refund for the sales aid materials purchased by the independent entrepreneur, promotional materials, sales kits, or other marketing materials after 14-day waiting period because it is not mandatory to purchase such items but it is left to the TTS INTERNATIONAL. The company’s change policy is subject to modifications in order to comply with applicable laws, regulations or rules of respective country.
6.4 The independent entrepreneur is subject to adjustments and deductions to be made in the commissions paid for the product returned by the independent entrepreneurs in its team.
7.5 The company shall not refund any money by hand. The refunds shall be deposited into company’s bank account credited for the same order, or company’s credit card or cash card where the price of the same order is collected.
7.6 The company shall immediately initiate termination of an independent entrepreneur against such independent entrepreneur who raises an objection to the amount deducted from its credit card/cash card for the product shipped by the company and/or to the payment made to its credit card/cash card.
The product change and return policy described above is only applicable to the products relating to the company.
7.7 An independent entrepreneur shall be present during delivery. If the product is returned to the company because the independent entrepreneur is not present during the product delivery or the independent entrepreneur has not provided a valid delivery address, the independent entrepreneur shall pay the return fee to ship that order back. The courier fee shall be paid by the independent entrepreneur. Otherwise, the order shall be deemed cancelled and the courier fee shall be deducted from the amount of order return.
7.8 Incomplete Orders: It is the responsibility of an independent entrepreneur to verify that the order is complete. Failure to report this information may result in loss of the right to take the incomplete product. In case of incomplete order, the independent entrepreneur should not accept the delivery. Accepting delivery shall relieve the company from its obligations for such product.

ARTICLE 8 – PRODUCTS, RETAIL SALES AND CLAIMS FOR PRODUCTS

8.1 The company shall have an exclusive right to set the retail and independent entrepreneur prices for the products. The factors such as production costs, market conditions, competitive pricing, and access to potential buyers shall be considered in setting a price. The price of products shall be subject to change from time to time. The company shall notify the independent entrepreneur prior to official change of price. The notice shall be posted on the website ttsstar.com.
8.2 The independent entrepreneur shall not be allowed to repack or re-label any of the company products in order to sell such product within the country or export it to other countries.
8.3 The independent entrepreneur shall not make a claim (whether in writing or orally) for the company products unless such claim has been previously approved by the company and/or posted on the website. All the claims must be based on a reasonable fact and any claim must be consistent with the claims and statements contained in the current marketing publications of TTS INTERNATIONAL or on the current product labels of TTS INTERNATIONAL.
8.4 The independent entrepreneur may only make a claim for structure/function of the product as indicated on the labels and marketing materials of TTS INTERNATIONAL. A claim for structure/function is that product “can help” or “support” a body function or organ that is already healthy. It is strictly prohibited to make a medical claim, particularly, to make exaggerated promotions that product is a cure-all and provides specific and effective solution for any type of illnesses.
8.5 The company does not make any representations or imply the followings:
 • Any product is not intended to diagnose, treat, heal or prevent any illness.   
 • Any additive or a combination of additives shall result in consequences other than outcomes that are medically known and accepted.
For all the claims of structure/function including the user reviews, the following legal notice must accompany the claims on each page containing the claims: “These descriptions are not assessed by a Turkish administrative authority. This product is not intended to diagnose, treat, heal or prevent any illnesses.”
8.6 The independent entrepreneur shall not be allowed to sell other than the resale price. Otherwise, the company reserves the right to freeze and terminate the account of such independent entrepreneur.
8.7 Each country has its own rules and procedures for operations. The independent entrepreneurs shall follow the established rules in order to legally operate in the country where they are located and/or do business.
8.8 If the independent entrepreneur sells a product outside its workplace to a person defined as “Consumer” by the “Regulation on Agreements Established outside Workplace” and “Law No. 6502 on Protection of Consumers and if such independent entrepreneur fails to comply with requirements of this regulation and Law and the company is subject to any administrative fine or similar sanctions to indemnify the consumer due to failure of independent entrepreneur, the company reserves the right to recourse to such independent entrepreneur and set off any paid amount against the outstanding receivables of independent entrepreneur in the company.

ARTICLE 9 – ADVERTISING AND PUBLICITY  

9.1 The company encourages advertising and publicity as an appropriate method used by the independent entrepreneur to extend its business. However, specific rules are required to carry out an ethical marketing study. In this context, such rules are the part of this agreement between the company and its independent entrepreneurs. An entrepreneur is an independent contractor and is not an employee of the company or its subsidiaries or affiliated companies, and they may not introduce themselves as so. An independent entrepreneur may not state or otherwise imply to be engaged by a new independent entrepreneur whatsoever.
9.2 An entrepreneur must be introduced as an independent entrepreneur on the voice records and telephone message records approved by the company at the beginning of the message.
9.3 Company Names, Trademarks and Logos:  TTS INTERNATIONAL, company names, or names, trademarks and /or logos similar to that name are the company’s proprietary properties and shall not be used on any advertisements in any way, including reproduction of literature, without prior written consent of company. It is required to indicate an independent entrepreneur on an approved advertisement as the independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL. It is strictly prohibited to use the company name or logo alone without making a reference that it is an independent entrepreneur. The company name and logo of independent entrepreneur and name and/or logo of products may only be used on the advertisement of retail products previously approved by the company. The advertisements and business opportunity advertisements to attract new entrepreneurs must be previously approved by the company in writing and/or delivered without “description”, i.e., without making a mention of company or product. The name TTS INTERNATIONAL shall never be displayed on any domain, or social media such as Facebook-Twitter other than the domains (URL) owned by the company without prior consent of the company.
9.3.1 The independent entrepreneurs may organize meetings and training seminars for the purposes of advertising and publicity. However, a clear announcement shall be made to the participants that such meeting is organized by the independent entrepreneur and is not under the responsibility of the company. At such meetings, the company’s name, logo and similar intellectual properties may not be used without consent of the company to imply as if meeting was organized by the company. In such cases, the company’s logo and similar intellectual properties may not be used to name the event and main headings. For uses somewhere else, the logo of independent entrepreneur shall be used next to the similar marks and in the same size.
9.3.2 It is strictly prohibited to use the company name, logo or trademark or any statement regarding the company, its operations, products or actions by the independent entrepreneur for any financing activity. The company does not approve or deem appropriate any such financing activity, and breach of this policy may lead company to initiate termination of independent entrepreneur.
9.4 Websites: The independent entrepreneurs may not use the name “TTS INTERNATIONAL”, trademarks of TTS INTERNATIONAL, products of TTS INTERNATIONAL, or other intellectual properties of TTS INTERNATIONAL (or their variants) on the domains (URL) or on the heading of any page (including but not limited to homepage) on their website without prior written consent of company. If there is such a domain that breaches this rule, the company shall be entitled to require holder of that domain to immediately transfer such domain to TTS INTERNATIONAL without fee from TTS INTERNATIONAL. All the rights of an independent entrepreneur who fails to transfer shall be terminated. This shall be addition to other rights and remedies that may be exercised by TTS INTERNATIONAL.
9.4.1 Unless an independent entrepreneur has previously requested a written permission from the owner and obtained such permission, they may not use the trademarks, trade names or product names of third parties (or their variants) on their domains (URL), on the heading of any page (including but not limited to homepage) on their website, or on their e-mail addresses.  
9.4.2 The independent entrepreneurs that operate a website for their operations regarding TTS INTERNATIONAL may only publish TTS INTERNATIONAL independent entrepreneur logo and product pictures on such websites. Such website may not be presented as official corporate website of TTS INTERNATIONAL not as personal website of independent entrepreneur. Such publication shall be initiated only after consent of company.
9.4.3 The independent entrepreneurs may not use any misleading or deceptive tactic (which is subject to sole discretion of TTS INTERNATIONAL) to rise their order in the index of any search engine.
9.4.4 The independent entrepreneurs shall provide a link on their websites to the official homepage of TTS INTERNATIONAL or to any other website developed or operated by TTS INTERNATIONAL and other websites operated by the same independent entrepreneur to advertise the product range of TTS INTERNATIONAL and revenue opportunities in TTS INTERNATIONAL.
9.4.5 The entrepreneurs who wish to operate in the international markets through their website or other websites shall comply with TTS INTERNATIONAL Policies and Procedures, other TTS INTERNATIONAL rules as well as laws and regulations of any country that has jurisdiction on their trading and internet operations. Such laws and regulations include but not limited to the rules, codes and regulations on the confidentiality of consumer information, privacy rights, restrictions on tele-marketing, and restrictions on marketing via internet. The advertised products may only include the products that are put on sale in a specific country where such messages are sent. The independent entrepreneurs shall not act against without prior written consent of company. 
9.4.6 The independent entrepreneur shall protect the privacy of consumers and users of websites where the independent entrepreneur advertises the products of TTS INTERNATIONAL or revenue opportunities in TTS INTERNATIONAL or other relationship with TTS INTERNATIONAL in accordance with privacy policy of each country where data of consumers are received by such websites. The independent entrepreneurs shall display a “Privacy Declaration” on a visible location of the website to provide consumers with information on whether personal data of consumers are collected and how personal data are used.
9.4.7 The independent entrepreneurs shall not sell, use or exchange the personal data of consumers or website users unless an express consent is provided by the consumers or website users. If the independent entrepreneur has received this express consent from the consumer or the website user, they may only use such personal data in conjunction with the products of TTS INTERNATIONAL or revenue opportunities in TTS INTERNATIONAL.
9.4.8 The independent entrepreneurs of TTS INTERNATIONAL shall not post, place or distribute any materials that is deemed by TTS INTERNATIONAL, at its own discretion, as slander, defamation, humiliating, libelous, threatening, aggressive, harassing, swearing, obscene, or pornographic on the internet or through the internet (social media), whether or not it is related to TTS INTERNATIONAL.
9.4.9 The independent entrepreneurs shall not intervene the website at ttsstar.com and other websites that may be announced in the future, or other websites operated by TTS INTERNATIONAL or its independent entrepreneurs, or take any action that may result in intervening these websites or interruption of operation of these websites, or access or attempt to access the computer systems connected with these websites or any other websites without prior written consent or approval of TTS INTERNATIONAL.
9.5 Advertisement Approval: The independent entrepreneurs shall obtain the approval of the company to use the company’s names, trademarks or product logos on any materials including but not limited to newspapers, magazines, brochures, flyers, or other types of printed media, or letters and proposals drafted by or on behalf of the fund raising organizations, or electronic media including internet, voice tapes, or video cassettes, or promotional materials in any format or on any media. The Team Member may submit the advertising material to [email protected] for approval of the company.
9.6 Recorded Messages: It is MANDATORY to submit any recorded messages that are used on any type of advertisements and bear the company’s products, names, trademarks, or logos in the format of written text for approval, and the recorded messages must be approve before use.  
9.7 General Publicity: If the independent entrepreneurs do not use any of the company’s names or logos, they may advertise their own business as they may desire in accordance with the laws and ethical principles. It is not allowed to reproduce the company’s literature or trademarks. Only the original materials provided by the company may be used. Any company literature is subject to copyright and may not be reproduced without prior written consent of the company. This condition also applies to materials including but not limited to photocopies, reproduction of sheets, translated sentences, company photographs/product pictures and partial copies and/or copies in this context. The independent entrepreneurs may not declare or imply that any specifically generated motivation literature or training material used within their organization is approved or deemed appropriate by the company. The company shall post the marketing materials and other materials on the website at ttsstar.com. The independent entrepreneurs may use such materials at any time.
9.8 Public Advertising Media: It is not allowed to use the public advertising media. It is prohibited to use any radio or television (network or cable) stream or other electronic communication media including internet, advertising signboards, bus stops and/or park benches for the purposes of advertising without prior written express consent of the company. It is allowed to advertise or sell on the internet provided that independent entrepreneurs comply with requirements and restrictions described in this article and/or use the copied website sponsored by the company. The independent entrepreneurs shall not attempt to modify or edit the contents of the website copied by the company, and shall not post any literature, images, photocopy, translated sentences, company’s pictures/product images and partial copies and/or copies derived from the context on that website in breach of the company’s Policies and Procedures as well as any other Agreement in connection with operations of TTS INTERNATIONAL.
9.9 Interviews with Media Organs: The independent entrepreneurs are not allowed to interview with any media organ including but not limited to television, radio, newspaper, magazine, trade gazette or internet on the company. An interview may only be delivered by the authorized personnel of the company.
8.9.1 Independent Entrepreneur’s Voice and Video Records or CDs: Only those independent entrepreneurs who obtain prior written consent of company may present their voice and video records, CDs or other records for the distribution purposes. The records shall comply with the following criteria:
 • The records are subject to company’s written consent prior to reproduction of such records. The text of record written on the paper must be submitted for approval.
 • The identity of independent entrepreneur, who made the recording, must be indicated on the cover and/or label of record, and it shall be clearly indicated that he/she is an independent entrepreneur. A similar statement must be provided in the beginning of the record as a preface.
9.10 Retail Shops: The company does not allow to sell or display its products in many retail shops. However, there are exceptions to this policy. The exception to retail is the businesses that are operated on the “appointment” basis. 
9.10.1 The following retail shops are an example of businesses where the company products shall never be SOLD or company’s literature shall never be DISPLAYED: stores in the shopping malls, large- or small-scaled supermarkets, pharmacies and similar retail locations. This is a rule whether or not the owner/director is an independent entrepreneur of TTS INTERNATIONAL who is a natural person. Information on the practices of such locations must be requested from the company.
9.10.2 This policy does not preclude a retail shop owner to become an entrepreneur of the company. If the owner-operator or manager of such business is an entrepreneur, they may maintain to sell retail the products of TTS INTERNATIONAL separately from their business in accordance with company principles. In addition, a sponsor of such entrepreneur is obliged to ensure that company policies are enforced to that point. Otherwise, company policies shall be the responsibility of sponsor.
9.10.3 This policy aims to protect both the independent entrepreneurs and the customers. Furthermore, the company products may not be sold by the third parties (who are not an entrepreneur of TTS INTERNATIONAL) in any way and under any condition. The products may not be submitted to advertise and sell on the websites or other catalogues generated by TTS INTERNATIONAL’S independent entrepreneurs and third parties or other organizations. Otherwise, a legal action shall be taken to recall the products. All the logos, trademarks and emblems of the company are protected by the provisions of Turkish Commercial Code and legislative decree No.56 on the protection of trademarks. Unless otherwise stated, they may never be reproduced and used without authorization. The texts, images, voice, animation and video files posted on our website (ttsstar.com) are protected by Law No.5846 and applicable legislation, and shall not be reproduced, used and posted on other websites.
9.10.4 The service organizations such as barbers, beauty centers, health clubs, and fitness centers may be the exception to the rule applicable to retail shops. However, it is required to obtain a written authorization of TTS INTERNATIONAL that products to be sold must be related to the service provided or used in association with the service provided. Upon obtaining such authorization, such businesses shall be allowed to display the products only in the section of facilities where services are provided. However, it is not allowed to display the company products outside of the office, or to place a signboard on the windows/shop windows,
9.10.5 The independent entrepreneurs are not allowed to use the company’s logo and other intellectual property on the external signboard for the purposes of improvement of their operations and organization of their training and seminars when they open an administrative offices under their own responsibility.
9.10.6 The independent entrepreneurs may advertise or sell the products. It is also required to obtain the company’s written consent.
9.10.7 It is strictly prohibited to open offices to sell the company products.
9.11 Exhibitions and Trade Shows: The independent entrepreneurs may advertise the company products in the exhibitions and trade shows provided that such products are not displayed next to another product that is sold through marketing on the network. The flea markets and swap shops are not places where company products, names, trademarks, opportunities, literature or services can be sold and/or displayed.
9.11.1 The independent entrepreneurs may not sell, put on sale, exchange or facilitate to sell the products and/or TTS INTERNATIONAL membership on the websites where auction is used as a purchasing/selling method. An independent entrepreneur may not employ other persons or make contracts with other persons in breach of this policy.
9.12 Tele-Marketing: The independent entrepreneurs are personally responsible for understanding and complying with the national laws and regulations that set out the tele-marketing practices as well as laws and regulations of any jurisdiction or state where they intend to do business.
9.12.1 The independent entrepreneurs are obliged to advertise the company products as required by the laws of that country. They shall not specify a specific function on the products on any media including verbal, written documents and internet. In other words, they may not use misleading or exaggerated statements on the products. An independent entrepreneur shall take special care not to claim anything on matters they are not an expert or authorized, recommend applications, or make suggestions. The company shall not assume any liability for any statement made by the independent entrepreneur on the benefits of product other than those indicated on the customer literature published by the company. The owner of the statement shall assume the legal responsibility.
9.12.2 Any independent entrepreneurs who use the advertisements or printed documents that are not approved by the company in writing shall be the sole responsible for investigations arising from such action. If an independent entrepreneur invites the prospective entrepreneurs or retail customers to a meeting, the invitation shall strictly indicate the purpose of the meeting, and the persons invited to meeting shall be explained that they do not have to buy anything.
9.12.3 Any external signs that advertise the company or its products may not be displayed on the shop windows or anywhere else except for the stickers on the car windows with consent of the company.

ARTICLE 10 – LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPANY AND THE INDEPENDENT ENTREPRENEUR

The Procedures and Policies contained in this document are not intended to establish rights to third parties in any independent entrepreneur or organization in respect of the actions of another independent entrepreneur.
10.1 Status of Independent Entrepreneurs: The legal relationship between the company and the independent entrepreneur is an agreement-based trading relationship between two independent merchants, and an independent entrepreneur is and shall remain as an “independent entrepreneur”. None of the independent entrepreneurs shall declare before the third parties that they are an employee of the company or they act on behalf of the company.
10.1.1 The ultimate purpose of an independent entrepreneur to enter into this agreement to set up its own business and generate commercial revenue from this business, therefore, even if the independent entrepreneur has consumed by itself the product ordered from the company, they shall not be defined as a Consumer” under the consumer legislation. Thus, this agreement is subject to Turkish Commercial Code, not to consumer legislation, and the independent entrepreneur has the “Duty of Care expected from a Prudent Merchant” for any operations carried out by it under this agreement. The independent entrepreneur shall personally assume the legal and criminal liability arising from failure to perform duty of care, and the company shall not be held liable for such case.
10.1.2 The company may apply stoppage at source in accordance with applicable laws without affecting the status of independent entrepreneur. In the light of the status of “independent entrepreneurs”, the entrepreneur agrees to pay any self-employment tax or similar and relevant taxes or charges in timely manner which must be paid on the economic earnings as required by the applicable law on the independent entrepreneurs”.
10.1.3 The independent entrepreneurs are not authorized to bind the company with any obligation.
10.1.4 The independent entrepreneurs are not authorized to undertake in any country or political management unit in order to advertise or develop the company operations. 
10.1.5 The independent entrepreneurs are not authorized to register or assign the company names, trademarks or trade names; obtain approvals for the products or business applications, or undertake in any country for the purposes of establishing a political or official contact on behalf of the company. The independent entrepreneur agrees to immediately transfer to the company the registration of any company’s names, trademarks, service marks, trade names or products registered or assigned in breach of this article.   
10.1.6 Each independent entrepreneur must submit a tax identity number to the company. If the independent entrepreneur is a natural person, Turkish identity number and/or foreign identity number, social insurance registry number (or equivalent tax identity number) are required. A tax identity number issued by a national or federal tax authority is required for natural persons and associations, companies, limited liability companies and other legal entities. Failure to provide accurate and complete identity information and/or documents required above may result in deduction from commissions to which independent entrepreneur is entitled. Furthermore, an independent entrepreneur that acts on behalf of an association, company, limited liability company, etc. may need to provide evidence that incorporation of such legal entity complies with applicable laws and/or certified by the respective public authority, and the independent entrepreneur is authorized to act on behalf of such legal entity.
10.1.7 Each of the independent entrepreneurs agrees to indemnify and hold harmless the company for the penalties imposed and costs incurred in respect of the taxes.
The provisions of this article shall remain effective after termination of this agreement.

ARTICLE 11 – TERMINATION OF INDEPENDENT ENTREPRENEUR

11.1 Right to Terminate (60-day Waiting Period): The independent entrepreneurs may terminate this agreement without compensation within 60 (sixty) days from conclusion of this Agreement by a written notice of termination sent by e-mail to TTS INTERNATIONAL processing department at [email protected] The company shall repurchase all the returned products and sale incentive materials less reasonable courier fee and the price of opened, used, damaged products that cannot be resold together with the original copy of invoices.
11.2 After (Sixty) 60-day Waiting Period: An independent entrepreneur has the right to voluntarily terminate its agreement and independent entrepreneur for any reason. The notice of voluntary termination must be sent to the main business address of the company or to [email protected] by e-mail. Termination shall become effective on the date of sending the notice of termination by the independent entrepreneur to the company. Upon expiry of 60-day period, no product return or money refund shall be accepted.
11.2.1 An independent entrepreneur may file another application to acquire the status of independent entrepreneur after 1 (one) year from the receipt of termination notice by the company. However, such independent entrepreneur shall not be entitled to choose a sponsor when the procedure for independent entrepreneur is executed after one year. Such independent entrepreneur has to start under the person who was the superior of that independent entrepreneur in the first agreement of independent entrepreneur. In exceptional cases, if reasonable and satisfying evidence is submitted, the company reserves the right to place the independent entrepreneur under another sponsor.
11.2.2 If an independent entrepreneur who has no start packet or any reference is deregistered, such independent entrepreneur may not become an independent entrepreneur again within 28 days of deregistration.
11.2.3 The company reserves the right to consider the request to become an independent entrepreneur again, in case an independent entrepreneur who does not refer to a person and does not order again within 6 months from the last order date, notifies the company of the sponsor he wants to work with by deregistering.

11.2.4 If an independent entrepreneur who is a reference to a person and does not order again within 12 months from the last order date, deregisters and notifies the company of the sponsor he/she wants to work with, the company reserves the right to consider the request to become an independent entrepreneur again.

ARTICLE 12 – GENERAL PROVISIONS

12.1 Indemnification: To the extent permitted by laws, the company, its board of directors members, directors, shareholders, employees and assignees (referred to as collectively the “subsidiaries”) shall not be held liable for the loss of profit, direct material damages, consequential losses or any other damages incurred by the independent entrepreneur as a result of the followings, and the independent entrepreneur shall expressly relieve the company and its subsidiaries from any claims for such damages and losses, and waive such claims.
12.1.2 This agreement including but not limited to company’s Policies and Procedures, application of independent entrepreneur, and terms and conditions is violated by the independent entrepreneur,
12.1.3 Advertising or performing operations of independent entrepreneur and any event associated with them including but not limited to the followings: publicity of company products and TTS INTERNATIONAL Marketing Plan, leasing meeting rooms or training facilities, etc.,
12.1.4 The independent entrepreneur provides company with inaccurate or misleading data or information, or
12.1.5 Failure to provide any information or data required for the company to operate.
It is agreed by the independent entrepreneur  that sole liability of the company against the independent entrepreneur including but not limited to cause of action, contractual action, wrongful act, and liability arising from equity shall not exceed the price of products that were purchased by the independent entrepreneur from the company under this or other agreement, unopened, undamaged and unexpired and shall be limited to that price.
12.1.6 Each independent entrepreneur shall indemnify and hold harmless the company for/from any actions, damages, losses or liability arising from its operations or advertisements or potentially illegal statements and/or claims not approved by the company. 
12.1.7 It shall be agreed that provisions of this agreement are severable. If any provision is invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of another provision.
12.2 Privacy Policy: The information provided by an independent entrepreneur shall be used for the purposes set out in this agreement. Such information shall not be used for other purposes.
12.3 Arbitration: The company and the independent entrepreneur may agree to settle any breach under this agreement through binding arbitration and mutual written agreement. The arbitration proceedings shall take place in Turkey.
12.4 Waiver: For the company to waive its rights arising from a breach of this agreement, such waiver shall be submitted in writing and signed by the company’s authorized persons indicated in the trade registry. A decision of the company to postpone or not to open a lawsuit against the independent entrepreneur in case of breach of this agreement shall not result in or shall not be construed as waiver of its rights arising from any subsequent breach.
12.5 Force Majeure: The company shall not be held liable for delay in performance or non-performance of its obligations due to force majeure including but not limited to war, lock-out, riot, fire, earthquake or other natural disasters, restrictions enforced by the supply source of either party, or government decisions or orders which are beyond the reasonable control of the company.
12.6 This agreement and other agreements made as a result of this agreement shall be governed and interpreted by Turkish law. Any conflicts and claims relating to company, and other claims and rights of action relating to actions of the parties to this agreement or any other agreement made as a result of thereof shall be only be settled by the courts in the location of head office of the company.  
12.7 Non-monetary or Interim Injunction, Attorney’s Fee, and Waiver: The Parties agree that breach of the terms of this agreement may result in irreparable damages to company and a monetary compensation alone shall not an adequate remedy. Therefore, the independent entrepreneur waives the right to object to enforcement of non-monetary or interim injunction in favor of the company in case of a breach or likely breach of this agreement. The independent entrepreneur agrees, for the purposes of enforcement of interim injunction, that it is not required to prove the irreparable damages in addition to actual damages, and the company shall be entitled to issue a temporary prohibition or interim injunction or final court order without the need for a guarantee or assurance. In case of occurrence of a breach, non-breaching party shall be entitled to receive the attorney’s fee and court expenses.
12.8 The independent entrepreneur, as a prudent merchant, has read this agreement completely and understands all the terms of this agreement, and agrees, declares and undertakes to comply with all the terms of this agreement. If an independent entrepreneur opens a lawsuit or counterclaim against the company, then such independent entrepreneur shall individually open the case not collectively with other independent entrepreneurs.
12.9 If any of the provisions of these Policies and Procedures conflict with the Policies and Procedures or laws of the country of the independent entrepreneur, the local Policies and Procedures shall apply, and the validity and enforceability of the remaining provisions of these Policies and Procedure shall remain unaffected. If it is resolved that any of the provisions of these Policies and Procedures is invalid or unenforceable because it is very comprehensive, then such provision shall not be made invalid, instead, it shall be limited to the extent required by the applicable laws and the limited version of that provision shall be applicable. In consideration of the individual interests of the parties, it is clearly agreed and certified that this article is equitable, reasonable and fair. 

 

TTS International Tüm Dünya’da

On binlerce girişimci ve yüz binlerce mutlu müşterilerimiz ile hızla büyüyoruz

Kullanıcı Yorumları

Tümünü Gör

ARE YOU READY?

ŞİMDİ BİZE KATILIN

TTS International Tüm Dünya’da On binlerce girişimci ve yüz binlerce mutlu müşterilerimiz ile hızla büyüyoruz